SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Z różnych stron świata na Kujawy
Zza wschodniej granicy, ale także z Egiptu i Peru pochodzi naszych nowych 21 obywateli. Dokumenty otrzymali podczas dzisiejszej uroczystości w urzędzie wojewódzkim od wicewojewody Józefa Ramlaua.

Dzisiejsze zadanie jest jednym z najważniejszych, które na co dzień wykonuję. Życzę, aby ten dzień został przez Was zapamiętany na długo. To finał długich starań i zwieńczenie Waszej decyzji i świadomego wyboru, że chcecie być obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej. Jestem przekonany, że jest to dojrzały wybór. Mamy Państwu do zaoferowania kraj spokojny, który będzie dawał możliwości rozwoju dla Was i Waszych dzieci. Życzę, abyście wszystkie dobre wyobrażenia, które macie o Polsce się potwierdziły – mówił wicewojewoda Józef Ramlau.

Nowi rodacy mieszkający w naszym województwie pochodzą z Armenii, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Egiptu i Peru. W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim towarzyszyły im rodziny i bliscy. Poza aktem nadania obywatelstwa każdy otrzymał flagę Rzeczypospolitej Polskiej.

W 2018 r. łącznie 50 cudzoziemców nabyło obywatelstwo polskie poprzez nadanie przez Prezydenta RP (9 osób) oraz w wyniku decyzji Wojewody Kujawsko–Pomorskiego o uznaniu za obywatela polskiego (41 osób).

Pochodzą z:

postanowienia Prezydenta RP o nadaniu obywatelstwa polskiego:

Armenii – 1

Białorusi – 1

Bułgarii - 1

Mauretanii – 1

Nigerii – 1

Ukrainy - 4

decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o uznaniu za obywatela polskiego:

Algierii – 1

Azerbejdżanu – 1

Białorusi – 9

Egiptu – 2

Gruzji – 1

Maroka – 1

Peru – 1

Rosji – 5

Ukrainy – 20

Obywatelstwo polskie można uzyskać w drodze nadania przez Prezydenta RP (bez spełniania dodatkowych warunków) oraz poprzez decyzję wojewody o uznaniu za obywatela polskiego. W takim przypadku cudzoziemiec musi przebywać nieprzerwanie w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały 3 lata, na miejscu posiadać regularne i stabilne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego, ponadto musi wykazać się znajomością języka polskiego potwierdzoną urzędowym poświadczeniem (certyfikat) lub świadectwem ukończenia szkoły w RP. Druga możliwość to przebywanie 2 lata na pobycie stałym, jeżeli cudzoziemiec pozostaje co najmniej 3 lata w związku małżeńskim.

Data dodania artykułu: 2018-08-01
Autor artykułu: Kujawsko-Pomorski UW
stat4u