SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Zakończyły się Wojewódzkie konkursy: plastyczny i literacko-filmowy 2018
W Opolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się podsumowanie konkursów Literacko-filmowego i plastycznego organizowanych przez Posła na Sejm RP Katarzynę Czocharę przy współorganizacji Opolskiego Kuratora Oświaty Michała Sieka i Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Prudniku oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr1 – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Prudniku. W wydarzeniu udział brała wicewojewoda opolski Violetta Porowska.

W ramach wydarzenia podsumowano dwa konkursy WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY „Mówię Polska- myślę, czuję Moja Ojczyzna” oraz WOJEWÓDZKI KONKURS LITERACKO- FILMOWY „Droga do Niepodległej…”.

Przypomnijmy, celami konkursu było:

Poznawanie ważnych wydarzeń z najnowszej historii Polski • Utrwalanie poczucia dumy narodowej • Kształtowanie postaw patriotycznych • Zachęcenie młodzieży do podejmowania samodzielnych poszukiwań badawczych oraz wysiłku w celu zrozumienia istoty procesów historycznych • Kształtowanie poczucie więzi emocjonalnej społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią, tradycją, wartościami. • Wykorzystanie i rozwijanie potencjału intelektualnego uczniów oraz ich umiejętności praktycznych związanych z nowoczesną technologią multimedialną • Rozwijanie zdolności wykorzystania dostępnych materiałów fotograficznych i innych dokumentów do opracowania filmiku • Promowanie młodych talentów • Promocja szkoły

Na podsumowanie przybyło ponad 150 osób, laureatów wraz z rodzinami i nauczycielami z całego województwa.- Jestem zachwycona zaprezentowanymi pracami oraz ich młodymi twórcami – mówiła Violtetta Porowska do zebranych. – Widzę tutaj patriotyzm przez wielkie P, którego ja mogę uczyć się od was młodych – podkreślała.

- Muszę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem i pełna jestem podziwu oraz uznania dla waszych umiejętności, pracy i wiedzy, jaką macie o Ojczyźnie i o historii. – Mówiła poseł Katarzyna Czochara otwierając uroczystość. – Patrząc na wyniki konkursu muszę powiedzieć, że jestem spokojna o Polskę, o naszą przyszłość i bezpieczeństwo bo to wy będziecie ją tworzyć – podkreślała zwracając się do młodzieży.

Data dodania artykułu: 2018-05-23
Autor artykułu: Opolski UW
stat4u