SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Dwójka z prawniczą łaciną
Posługują się nią głównie lekarze i prawnicy... oraz część uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie. Od nowego roku szkolnego placówka wzbogaca swoją ofertę o łacinę prawniczą.

Badanie przeprowadzone wśród uczniów, którzy wybrali blok przedmiotów humanistycznych wykazało, że młodzież jest zainteresowana zajęciami z języka łacińskiego i kultury antycznej. I dlatego od nowego roku szkolnego wśród innych przedmiotów pierwszoklasiści z II Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie trzy razy w tygodniu będą mieli także łacinę prawniczą.

- Ocena z tego przedmiotu będzie na świadectwie ale nie będzie miała wpływu na klasyfikowanie, czyli promowanie ucznia do następnej klasy - opisuje Tomasz Otręba, zastępca dyrektora w II Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie - uczniowie będą poznawać terminologię, oraz czytać teksty łacińskie i je tłumaczyć.

To nie pierwsze zajęcia z tego języka w olsztyńskiej dwójce. Od dwóch lat w szkole można się uczyć łaciny medycznej. I zajęcia te cieszą się wśród uczniów sporym zainteresowaniem. Teraz oferta szkoły w nauce tego języka będzie bogatsza o terminologię prawniczą.

- Zajęcia z zakresu prawa rzymskiego są niezbędne w kształceniu przyszłych prawników - podkreśla Piotr Grzymowicz, Prezydent Olsztyna - i dlatego postanowiliśmy przeznaczyć dodatkowe środki dla szkoły na wprowadzenie tej innowacji.

Władze szkoły chciałyby by zapoczątkowana w tym roku łacina prawnicza mogła być następnie kontynuowana na kolejnych etapach nauki.

Data dodania artykułu: 2016-07-15
Autor artykułu: UM Olsztyn
stat4u