SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Forum Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
W Dworze Anna w podlubelskich Jakubowicach Konińskich odbyło się Forum Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Udział w nim wziął wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.

Forum organizowane jest w celu przedstawienia nowych kierunków działań CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) oraz rozwoju strategii firmy w tym obszarze. To okazja do wymiany doświadczeń i poszukiwania innowacyjnych, zbilansowanych rozwiązań.

- Chciałbym wszystkim państwu podziękować za podejmowane inicjatywy. Nie ma demokratycznego państwa i nie ma rozwoju wielu inicjatyw społecznych bez udziału i wsparcia biznesu. To jest coś nie do przeceniania, coś na wagę złota, ale żeby takie wsparcie było możliwe to działalność gospodarcza musi się rozwijać i musi przynosić dochody. Wówczas możemy mówić o odpowiedzialności przedsiębiorców za inicjatywy społeczne – zaznaczył wojewoda Czarnek.

Potrzeba uświadamiania i włączenia do strategii rozwoju firmy społecznej odpowiedzialności biznesu jest konieczna z uwagi na fakt, że tylko 30 proc. przedsiębiorstw zarejestrowanych w Polsce składa raporty na temat działań związanych z CSR i CSV(tworzenie wartości wspólnej), w tym 70 proc. z nich to firmy duże i przedsiębiorstwa zagraniczne.

Dbanie o szerszy kontekst prowadzenia biznesu tj. ochrona środowiska, wspieranie społeczności lokalnej, kodeks etyczny, dbałość o rozwój zawodowy i osobisty pracowników – to główne działania, które stanowią przesłanie dla odpowiedzialnego biznesu. Głównym przesłaniem Forum jest popularyzacja niefinansowych działań związanych z CSR jako standardu w działalności gospodarczej.

Data dodania artykułu: 2018-06-29
Autor artykułu: Lubelski UWl
stat4u