SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Forum Kobiet Ziemi Koneckiej
Gościem IV Forum Aktywnych Kobiet Ziemi Koneckiej była wojewoda Agata Wojtyszek. Spotkanie, pod hasłem „Tradycje i przyzwyczajenie kulinarne a nowe trendy w żywieniu rodziny”, odbyło się w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.
Główny cel przedsięwzięcia to aktywizacja kobiet - mieszkanek terenów wiejskich w zakresie profilaktyki zdrowotnej i racjonalnego żywienia. Do udziału w spotkaniu zaproszono m.in. przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz organizacji kobiecych, a także podmiotów działających na rzecz rozwoju lokalnego. Podczas forum omawiano sprawy związane z tradycjami i przyzwyczajeniami kulinarnymi, nowymi trendami w żywieniu rodziny, zdrowym stylem życia czy wpływem aktywności fizycznej na zdrowie.

Data dodania artykułu: 2018-03-26
Autor artykułu: Świętokrzyski UW
stat4u