SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Kaniorowcy istnieją już 70 lat. Dostali medal od ministra kultury
Te 70 lat funkcjonowania Zespołu Pieśni i Tańca Lublin to symbol – podkreślił wojewoda lubelski Przemysław Czarnek w swoim przemówieniu na uroczystym koncercie galowym, który odbył się z okazji jubileuszu istnienia Zespołu Pieśni i Tańca Lublin im. Wandy Kaniorowej. - Jest to przede wszystkim wytężona praca trzech pokoleń mieszkańców Lublina i Lubelszczyzny.To praca, która ma charakter narodowotwórczy – zaznaczył wojewoda.

Nie ma narodu polskiego bez kultury, bez tradycji. Kultura ludowa i tradycja to fundament kultury polskiej, fundament polskości. – 70 lat pracy, występów artystycznych, edukacji tych wszystkich pokoleń Polaków jest pracą kulturotwórczą, jest pracą narodowotwórczą i takiej pracy potrzeba przez następne 70 lat. O taką pracę proszę, zwłaszcza młode pokolenie – podsumował wojewoda, gratulując jednocześnie jubileuszu.

W uznaniu dorobku wojewoda lubelski wręczył Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis dla Zespołu Pieśni i Tańca Lublin im. Wandy Kaniorowej w imieniu wicepremiera oraz ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego.

Za świadectwo szacunku dla języka, historii i kultury polskiej oraz skuteczne upowszechnianie dziedzictwa narodowego poprzez prezentowanie pieśni i tańców narodowych oraz regionalnych, a także godne reprezentowanie województwa lubelskiego na świecie podczas przeglądów, spotkań i festiwali folklorystycznych, wojewoda uhonorował zespół dyplomem uznania wojewody lubelskiego z medalem.

Wyjątkowy koncert galowy odbył się w hali Targów Lublin. Tradycyjnie rozpoczął go polonez, którego zatańczyli aktualni i byli członkowie zespołu. Na scenie wystąpiło kilkuset artystów prezentujących całą gamę tańców ludowych.

Kaniorowcy, to nieformalna nazwa zespołu pochodząca od nazwiska jego założycielki – Wandy Kaniorowej. Towarzyszy Zespołowi Pieśni i Tańca Lublin im. Wandy Kaniorowej już 70 lat. Pomimo zmian oficjalnej nazwy jak np. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Lubelskiej czy np. Dom Folkloru najczęściej określany jako Kaniorowcy. Dzięki temu mianu jest najlepiej rozpoznawany i identyfikowany.

Kaniorowcy to wielka rzesza byłych i aktualnych członków zespołu. Ta wielopokoleniowa rodzina sięga już ponad 30 tys. osób. Jest gronem ludzi, którzy realizują bądź realizowali swoje młodzieńcze pasje, często przez dziesięciolecia, tańcząc i śpiewając czy grając na instrumentach. Dzięki nim zespół może dziś być dumny z dokonań wyrażających się liczbą koncertów sięgających 7200 i 223 wyjazdów zagranicznych niemal na wszystkie kontynenty świata, czy też z niezliczonych nagród i sukcesów na międzynarodowych festiwalach folklorystycznych. Niestrudzenie od 70 lat na całym świecie promuje polską kulturę ludową i narodową, prezentując ją w najlepszym wykonaniu artystycznym. Uznawany jest za fenomen w skali krajowej i międzynarodowej.

Data dodania artykułu: 2018-06-26
Autor artykułu: Lubelski UW
stat4u