SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Podziękowania dla legendy lubuskiej „Solidarności”
Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, na posiedzeniu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze, wyraził podziękowanie za współpracę i obronę praw pracowniczych wieloletniemu Przewodniczącemu Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze Maciejowi Jankowskiemu.

W Zielonej Górze obradowała Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”. W spotkaniu wziął udział Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak. W obecności Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy i związkowców z całej Polski dziękowano za pracę w strukturach „Solidarności” Przewodniczącemu Maciejowi Jankowskiemu, który przeszedł na emeryturę.

- Przy każdej okazji, w roku Jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości, dziękujemy tym wszystkim, dzięki którym możemy dzisiaj cieszyć się wolną, suwerenną Ojczyzną. W sposób szczególny chcę wyrazić wdzięczność największemu, najpiękniejszemu ruchowi społecznemu, jaki powstał w roku 1980, jako owoc słów, które padły w czerwcu w 1979 roku na Placu Zwycięstwa w Warszawie. Słowa, które wypowiedział Św. Jan Paweł II, zabrzmiały jak potężny wystrzał z armaty i poruszyły serca Polaków, po nich powstała „Solidarność”. Ludzie poświęcali swoje zdrowie, swoje kariery, swoje szczęście rodzinne, abyśmy dziś mogli żyć w wolnej Polsce – przypomniał Wojewoda Lubuski.

- Dzisiaj, w sposób szczególny chcę dziękować Maciejowi Jankowskiemu. Jestem ogromnie wdzięczny za współpracę i ogromne wsparcie, którego doświadczyłem realizując zadania przedstawiciela rządu w terenie jako Wojewoda Lubuski, przez ostatnie trzy lata. To były dziesiątki spotkań z Przewodniczącym Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność w Zielonej Górze. Cieszę się, że to Maciej Jankowski stanął na czele Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych. Nadal będziemy mogli liczyć na jego pomoc i radę – dziękował Wojewoda Lubuski

Wojewoda Lubuski odczytał również list od Pani Minister Elżbiety Rafalskiej skierowany do Pana Macieja Jankowskiego:

- „ Zawsze stał Pan w pierwszym szeregu „Solidarności”. Składam Panu wyrazy uznania za pełną poświęcenia pracę na rzecz Solidarności – tej pisanej wielką i małą literą.(…) Pańskie doświadczenie i znajomość problematyki związkowej długo jeszcze będą służyły obronie praw pracowniczych i budowaniu dialogu społecznego – napisała Minister Elżbieta Rafalska.

Maciej Jankowski to zasłużony działacz „Solidarności” i wieloletni Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze. Od września 1980 r. współorganizował Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność”, następnie od grudnia przewodniczył Komisji Zakładowej w Rejonowym Przedsiębiorstwie Melioracyjnym w Kożuchowie. Od 13 października do 13 listopada 1981 r. uczestniczył czynnie w strajku w Lubogórze. W stanie wojennym współorganizował pomoc dla osób represjonowanych i ich rodzin oraz kolportował prasę podziemną. W 2002 został wybrany na wiceprzewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność. Przez 26 lat kierował zielonogórską „Solidarnością” skutecznie interweniując wszędzie tam, gdzie łamane były prawa pracowników.

Data dodania artykułu: 2018-09-26
Autor artykułu: Lubuski UW
stat4u