SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Posiedzenie Polsko-Niemieckiej Rady Ochrony Środowiska
Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak uczestniczy w XVII posiedzeniu Polsko-Niemieckiej Rady Ochrony Środowiska w Warszawie. Podczas wizyty w stolicy wojewoda spotkał się również z Podsekretarzem Stanu MSWiA Sebastianem Chwałkiem.

XVII posiedzenie Polsko-Niemieckiej Rady Ochrony Środowiska otworzył Minister Środowiska Jan Szyszko. Obrady rozpoczęły się od wymiany informacji o priorytetach polityki ekologicznej w Polsce i Niemczech, omówiono współpracę transgraniczną w dziedzinie ochrony środowiska na szczeblach regionalnych. Następnie przedstawiono bieżącą politykę klimatyczno-energetyczną w ramach współpracy polsko-niemieckiej oraz w kontekście międzynarodowym i unijnym. Uczestnicy spotkania rozmawiali także o współpracy transgranicznej w Dolinie Dolnej Odry i współpracy z organizacjami ekologicznymi.

W trakcie posiedzenia odbyła się ceremonia podpisania uchwały w sprawie reaktywowania działalności Polsko-Niemieckiej Rady Programowej dla transgranicznego obszaru w Dolinie Dolnej Odry. Podpisano również umowę między Rządem RP a Rządem RFN w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

Podczas wizyty w stolicy Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak spotkał się także z Podsekretarzem Stanu MSWiA Sebastianem Chwałkiem. Rozmowy dotyczyły aktualnej sytuacji w powiecie słubickim.

Data dodania artykułu: 2016-10-26
Autor artykułu: Lubuski UW
stat4u