SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Prace nad Konstytucją dla Biznesu w toku
Wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek i dyrektor generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Paweł Gilowski wzięli udział w spotkaniu roboczym poświęconym pracy nad Konstytucją dla Biznesu, która ma na celu zapewnienie szeregu ułatwień prawnych dla przedsiębiorców.Projekt ten ściśle związany ze Strategią na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest jednym ze sztandarowych programów Ministerstwa Rozwoju. Koordynacją merytoryczną działań zajmuje się podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Mariusz Haładyj.

Konstytucja dla Biznesu w perspektywie ma zastąpić ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, tak aby powstał jeden akt normatywny spajający prawo gospodarcze. Zespół ds. Konstytucji dla Biznesu został powołany w marcu b.r. i jego głównym zadaniem jest współdziałanie ekspertów z przedsiębiorcami, tak aby zmniejszyć biurokrację i ułatwić tworzenie małych i średnich przedsiębiorstw. Założenia nowych rozwiązań prawnych będą prezentowane w drodze szerokich konsultacji społecznych.

***

Zespół do spraw Konstytucji Biznesu, powstał na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392), jest organem pomocniczym Ministra Rozwoju, mającym zapewnić wsparcie działań w zakresie przygotowania projektu „Konstytucji Biznesu”. Do zadań Zespołu należy wspieranie działań Ministra Rozwoju w zakresie opracowania projektu nowej ustawy regulującej podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w celu zastąpienia obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r, poz. 584, z późn. zm.) nowym, przejrzystym i przyjaznym przedsiębiorcom aktem prawnym prawa gospodarczego.

Koordynatorem Zespołu jest Pan Mariusz Haładyj - Podsekretarz Stanu w MR. Funkcję Zastępcy Koordynatora pełni Pan Armen Artwich - Zastępca Dyrektora DDR w MR. Członkami Zespołu są: dr hab. Przemysław Czarnek, dr Przemysław Czernicki, mec. Paweł Gilowski, dr Adam Karczmarek, prof. dr hab. Andrzej Kidyba, dr Grzegorz Miś, mec. Radosław Potrzeszcz, prof. dr hab. Andrzej Powałowski, prof. dr hab. Tomasz Siemiątkowski, dr Adam Szafrański, mec. Urszula Walczak, dr Krzysztof Wąsowski, dr Piotr Zacharczuk.

Data dodania artykułu: 2016-10-09
Autor artykułu: Lubelski UW
stat4u