SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Prezydent RP podczas 58. Rocznicy Wydarzeń Zielonogórskich
30 maja 1960 roku w starciu mieszkańców Zielonej Góry z milicją, wzięło udział około pięciu tysięcy osób. Dziś, w 58. rocznicę, w uroczystych obchodach Wydarzeń Zielonogórskich uczestniczył Prezydent Andrzej Duda, któremu towarzyszył Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak. Prezydent rozpoczął wizytę w Zielonej Górze złożeniem wieńca na grobie śp. ks. Kazimierza Michalskiego.

Następnie zaproszeni goście wzięli udział w uroczystej Mszy Świętej w zielonogórskiej Konkatedrze, którą koncelebrował biskup zielonogórsko-gorzowski Tadeusz Lityński. Przed rozpoczęciem nabożeństwa Wojewoda Lubuski zwrócił się do zebranych gości, a w szczególności do Prezydenta Andrzeja Dudy, któremu podziękował za uczestniczenie w tym ważnym dla Lubuszan wydarzeniu:

„W roku jubileuszu setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę chcemy czcić wszystkich, którym zawdzięczamy własne państwo, wolną, niepodległą i suwerenną Polskę. Chcemy być dumni z naszej historii, z naszych bohaterów narodowych. Chcemy nasze dzieje ojczyste opowiadać także poprzez – często mniej znane - historie lokalne.

Panie Prezydencie z radością witamy Pana dzisiaj w Zielonej Górze, na Ziemi Lubuskiej i dziękujemy, że jest Pan z nami aby oddać cześć i szacunek ludziom, którzy w jednym z największych w Polsce Ludowej wystąpień społeczeństwa w latach 1956 – 1970, stanęli w obronie godności człowieka, wolności i wiary. Po koszmarze wojny, lat pełnych cierpień i wszechobecnej śmierci dla Polaków nastał czas nadziei. Niestety te nadzieje okazały się płonne, władza komunistyczna mamiąc społeczeństwo budową ustroju sprawiedliwości społecznej, w rzeczywistości budowała władzę nieograniczoną, niczym nieskrępowaną, pozbawioną jakiejkolwiek wewnętrznej opozycji.

Ta władza szczególnie łatwo mogła się zainstalować na Ziemiach Zachodnich, także tu w Zielonej Górze, ponieważ przybyli tutaj ludzie z różnych stron naszej Ojczyzny, i nie mogli tworzyć jeszcze wspólnoty zintegrowanej. Podobnie jak wcześniej w historii jedyną oazą wolności i ostoją stał się dla nich Kościół. Był spoiwem tworzącym tożsamość narodową. To się mogło realizować dzięki niezłomnemu kapłanowi ks. Proboszczowi Kazimierzowi Michalskiemu.

Dom Katechetyczny stał się Zielonogórskim Symbolem, to tutaj ludzie poczuli się wspólnotą. Panie Prezydencie następne lata, mimo stłamszenia tamtego zrywu, prześladowań i cierpienia wielu tych ludzi, Społeczność Zielonogórska karmiła się tamtym bohaterstwem aż do chwili pełnej wolności i karmi się nim nadal.

Dzisiaj w wolnej Ojczyźnie Ci ludzie od Prezydenta Rzeczypospolitej otrzymują dar najwyższego szacunku. Panie Prezydencie, dziękujemy za dzisiejszą obecność na Ziemi Lubuskiej.

Główne obchody

O godzinie 13:00 rozpoczęły się oficjalne obchody 58. Rocznicy Wydarzeń Zielonogórskich na Starym Rynku. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Wydarzeń Zielonogórskich Robert Paluch podziękował Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie za uczestniczenie w tym ważnym dla Lubuszan wydarzeniu: - Pańska obecność podnosi rangę Wydarzeń Zielonogórskich oraz sprawia, że cała Polska usłyszy dziś o Obronie Domu Katolickiego.

Prezydent RP Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym mieszkańcom województwa lubuskiego, w tym uczestnikom tamtych wydarzeń. Wręczone zostały m.in. Krzyże Komandorskie Orderu Odrodzenia Polski, Krzyże Oficerskie Orderu Odrodzenia Polski, Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski, Złote Krzyże Zasługi, Srebrne Krzyże Zasługi.

Następnie Prezydent RP wygłosił przemówienie do zebranych uczestników uroczystości pytając dlaczego Wydarzenia Zielonogórskie nie są dobrze znane w Polsce: - Tu miał żyć wyjałowiony człowiek, którego wydarto i siłą wpajano mu ideologię, z którą nie ma nic wspólnego. Dlatego milczano o tych wydarzeniach – bo stanowiły zaprzeczenie 15 lat represji i propagandy władzy komunistycznej – mówił Prezydent.

- Ze wstydem milczano na temat tego, ze ludzie którzy tu mieszkali zostali wyrwani na siłę ze swoich domów, społeczności, środowisk i przywiezieni na te terytoria z Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. Byli sobie obcy, jednak okazało się, że wykształciła się wśród nich wspólnota – wokół kościoła, parafii, działania w Domu Katolickim. Było to miejsce spotkań, wyciszenia i modlitwy. Okazało się, że istniała wartość o której śmiało można powiedzieć, że jest nasza. 5000 ludzi protestowało przeciwko odebraniu tej wartości choć wiedzieli czym grozi podniesienie ręki na władzę ludową. Dla wiary, wspólnoty i resztek własnej wolności zaryzykowali więzienie. – podkreślał Prezydent RP Andrzej Duda dodając - Jednak ci wyrwani z korzeni, wyobcowani byli wspólnotą i dalej nią są. Jakże silnie razem zakorzeniliście się Państwo tutaj, między innymi dzięki takim aktom jak Obrona Domu Katolickiego. Tamte dni majowe nazywamy dzisiaj Wydarzeniami Zielonogórskimi ale tak naprawdę był to desperacki akt obrony podstawowych praw obywatelskich, ludzkich, które należą się każdemu człowiekowi.

Po przemówieniu zebrani goście obejrzeli widowisko pt. „Ulice Wolności” nawiązujące do wydarzeń z 1960 r. Scenariusz „Ulic wolności” powstał na podstawie materiałów z archiwów IPN i wspomnień uczestników wydarzeń.

Wystawa

„Wrastanie. Ziemie Zachodnie i Północne. Początek” to nazwa wystawy plenerowej, która pojawiła się w Zielonej Górze na skrzyżowaniu Alei Niepodległości z ulicą Kupiecką. Prezydent Andrzej Duda zwiedził ją oglądając opowieść o początkach budowania polskości na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Zielona Góra jest kolejnym, po Wrocławiu, Szczecinie i Opolu, miastem goszczącym wystawę.

II Bieg Wydarzeń Zielonogórskich

Podczas uroczystości odył się również II Bieg historyczny, dla uczczenia na sportowo Wydarzeń Zielonogórskich. Sztafeta, trzy razy 1960 m to symboliczny dystans. Każdy zawodnik przebiegł dwie pętle: dwa razy po 980 m. Trasa biegu przebiegała w całości po deptaku zielonogórskim. Start zaplanowano przed Lubuskim Teatrem, później sztafeta przebiegła ulicami: Niepodległości, Bankową i Kupiecką, by wróć na metę przy teatrze.

Data dodania artykułu: 2018-05-28
Autor artykułu: Lubuski UW
stat4u