SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Uniwersytet Zielonogórski rozpoczął rok akademicki
Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak wziął udział w inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Zielonogórskim. Od 1 października zaczęła obowiązywać nowa ustawa o szkolnictwie wyższym.

Gaudeamus igitur zabrzmiało w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego, inaugurując uroczyście nowy rok akademicki. Wśród zgromadzonych gości znaleźli się: Wojewoda Lubuski, byli rektorzy, parlamentarzyści, profesorowie-seniorzy, duchowni, kierownicy placówek kulturalno-oświatowych z regionu, przedstawiciele zaprzyjaźnionych szkół wyższych, placówek naukowych, mundurowi, radni.

W roku akademickim 2018/2019, po raz pierwszy próg UZ przekroczyło 3.792 studentów I roku w tym: 2.623 studentów stacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia i 1.169 studentów niestacjonarnych. W sumie na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczęło naukę 11,5 tys. studentów.

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak życzył studentom i pracownikom naukowym Uniwersytetu Zielonogórskiego wielu sukcesów naukowych i dydaktycznych.

- Dziękuję uczelni za pracę na rzecz regionu. Jak zauważył Pan Premier Mateusz Morawiecki nie ma rozwoju bez silnych ośrodków naukowych i badawczych. W tę misję wpisuje się Uniwersytet Zielonogórski. Region lubuski rozwija się dzięki małym i średnim firmom, które nie mają zaplecza badawczego, eksperckiego. Tutaj wielką rolę odgrywa Uniwersytet Zielonogórski, który funkcjonuje i kształci przyszłe kadry w powiązaniu ze specyfiką naszego regionu - dziękował Wojewoda Lubuski.

- Życzę wszystkim studentom, aby ta wielka przygoda intelektualna, którą dzisiaj rozpoczynacie rozwijała Wasze talenty, abyście mogli konkurować na wymagającym rynku pracy. - Już ponad 300 lat temu Heweliusz powiedział, że nauka musi być pożyteczna i radosna, inaczej traci swój sens i staje się udręką. Zachęcam Was do radosnego studiowania z pasją, abyście swoją przyszłość związali z Ziemią Lubuską – przekonywał Wojewoda Lubuski.

1 października weszła w życie ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. To całościowa reforma szkolnictwa wyższego, która zakłada duże zmiany, m.in. w działaniu uczelni, ich finansowaniu, karierze akademickiej. Nowa ustawa, nazywana też Konstytucją dla Nauki czy Ustawą 2.0, zastąpiła cztery do tej pory istniejące: prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o zasadach finansowania nauki, ustawę o stopniach i tytule naukowym, a także ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich. Jedną ze zmian, które wprowadza Konstytucja dla Nauki to większa autonomia uczelni. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin potwierdził, że w przyszłym roku nakłady na naukę i szkolnictwo wyższe wzrosną o 1,35 mld zł. Dodatkowo rząd przekaże uczelniom publicznym obligacje Skarbu Państwa na łączną kwotę 3 mld zł. W sumie 4,35 mld zł na szkoły wyższe, to największy wzrost nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe od roku 1989 roku.

Już 27 września symboliczny czek na 30 025 000 zł w obligacjach Skarbu Państwa przekazał podczas swojej wizyty Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin na ręce Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Tadeusza Kuczyńskiego.

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski powstał 1 września 2001 r. z połączenia Politechniki Zielonogórskiej z Wyższą Szkołą Pedagogiczną. Obecnie na 13 wydziałach, 72 kierunkach kształcą się studenci w dziedzinach: humanistycznych, społecznych, ekonomicznych, przyrodniczych, ścisłych i technicznych i artystycznych. Uczelnia posiada prawo do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w 7 specjalnościach oraz do nadawania stopnia naukowego doktora w 19 specjalnościach. W 2017 r. UZ połączył się z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sulechowie. Dużym osiągnięciem Uniwersytetu Zielonogórskiego było utworzenie Wydziału Prawa i Administracji i uruchomienie kierunku lekarskiego. Kadrę naukową uczelni stanowi: 1005 pracowników naukowych, w tym 338 pracowników samodzielnych (profesorów tytularnych i doktorów habilitowanych) i 500 doktorów oraz 770 osób administracji i obsługi uczelni.

Data dodania artykułu: 2018-10-04
Autor artykułu: Lubuski UW
stat4u