SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Uroczystość nadania obywatelstwa polskiego
W dniu 16 września 2016 r. odbyło się wręczenie aktów nadania obywatelstwa polskiego. Obywatelstwa nadał Prezydent RP, a wręczył je wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek wraz z wicewojewodą Robertem Gmitruczukiem. Uroczystość odbyła się w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Akty nadania obywatelstwa polskiego otrzymało 17 osób, mieszkających na terenie województwa lubelskiego. Większość z nich pochodzi z Ukrainy – 14, ale są też osoby pochodzące z Armenii – 3. Są to osoby w większości z polskim pochodzeniem, małżonkowie obywateli polskich oraz studenci. W uroczystości udział wzięli członkowie rodzin oraz przyjaciele osób odbierających obywatelstwo.

Cudzoziemiec może ubiegać się o nadanie mu obywatelstwa polskiego, po spełnieniu określonych ustawą przesłanek. Procedura rozpoczyna się od złożenia wniosku na urzędowym formularzu do wojewody właściwego ze względu na aktualne miejsce zamieszkania. Po wstępnej weryfikacji wymogów formalnych przez wojewodę lub konsula (w przypadku wniosków składanych poza granicami Polski) wniosek przesyłany jest następnie do ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który zwraca się do Komendanta Głównego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby do innych organów, o udzielenie informacji, które mogą mieć istotne znaczenie w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego, i sporządza opinię dotyczącą wniosku. Następnie wniosek przekazywany jest do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który nadaje bądź odmawia nadania obywatelstwa polskiego w drodze postanowienia. Rozstrzygnięcie to jest niezaskarżalne, a więc cudzoziemiec nie może w żaden sposób kwestionować decyzji Prezydenta.

Data dodania artykułu: 2016-09-17
Autor artykułu: Lubelski UW
stat4u