SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,To w Polsce narodziło się pierwsze prawo pracy na świecie
Bo to właśnie król Kazimierz Wielki był stworzył podwalinę prawa pracy – podsumowała wicewojewoda opolski Violetta Porowska, która była współorganizatorem konferencji Państwowej Inspekcji Pracy, zorganizowanej na cześć 100.lecia niepodległości Polski.

Od wieku na rzecz ochrony pracy – Państwowa Inspekcja Pracy w 100.lecie niepodległości Państwa Polskiego” – bo tak brzmiała nazwa dzisiejszej konferencji Głównego Inspektora Pracy i Wicewojewody Opolskiego, do Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu przyciągnęła wielu znamienitych gości, wśród nich m.in. rektorzy szkół wyższych, duchowni, samorządowcy oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, samo zaś wydarzenie odbyło się już w kilku wojewódzkich miastach, wśród nich m.in. w Bydgoszczy, we Wrocławiu oraz w Poznaniu. Celem wydarzenia była wspólna debata nad obecnym kształtem prawa pracy, pracą inspektorów PIP w województwach oraz nowelizacja przepisów prawa, które weszły w ostatnim czasie w życie.

Poza rysem historycznym i celami pracy inspektorów PIP, podczas konferencji poruszono również tematy dotyczące antropologicznych i teologicznych podstaw etosu pracy oraz omawiano kwestie roli wojewody w zakresie polityki rynku pracy w świetle aktualnych rozwiązań prawnych, współpraca i perspektywy dalszej współpracy z PIP.

Do najważniejszych zadań wojewody w ww. zakresie należy m.in. nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez marszałka oraz starostów, w zakresie polityki rynku pracy oraz wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców.

A tych w regonie nie brakuje. Statystyki przedstawiają trend wzrostu wydawanych zezwoleń na pracę dla cudzoziemców. Jeszcze w roku 2017 było ich 7 238, a tylko do maja br. wydano 3 923. - Średnio rocznie uchylanych jest 25% wydanych zezwoleń z powodu niepodjęcia pracy, bądź zakończenia przed terminem utraty ważności zezwolenia – komentowała Violetta Porowska, wicewojewoda opolski, która jednocześnie dodała, że obecnie na terenie województwa opolskiego przebywa około 16 tys. cudzoziemców najliczniejszą grupą stanowią obywatele Ukrainy.

Na obecność cudzoziemców na polskim rynku uwagę zwrócił również minister Andrzej Kwaliński – z-ca Głównego Inspektora Pracy. W swoim wystąpieniu minister kładł również nacisk na istotę prowadzonych kontroli w zakładach pracy. – Mowa o 82 tysiącach takich kontroli, a na Opolszczyźnie o 300 – podsumował minister.

Andrzej Kwaliński podziękował również wicewojewodzie opolskiemu za współpracę, którą ocenił jako wzorową i wyróżniającą się na tle pozostałych województw w kraju.

Data dodania artykułu: 2018-06-06
Autor artykułu: Opolski UW
stat4u