SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,drukuj Droga w Bytoniu już naprawiona
Uszkodzony w wyniku zeszłorocznej nawałnicy odcinek drogi Świesz-Lubsin oddano dzisiaj do użytku po gruntownym remoncie. Na uroczystości był wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Serdecznie gratuluję tego dofinansowania. Dzięki niemu mogliśmy wyremontować drogę uszkodzoną w wyniku klęsk, które ostatnio nawiedzały nasze województwo. W przyszłości pieniędzy na inwestycje dla samorządów planujemy jeszcze więcej – mówił wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Inwestycja gminy Bytoń (pow. radziejowski) znalazła się wśród zadań, na sfinansowanie których promesy 6 kwietnia br. wręczyli sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński i wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Dotacja pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków nawałnicy z 11 sierpnia 2017 r.

Wnioskowana i przyznana kwota dotacji to 190 000 zł. W jej ramach wykonano prace związane m.in. z oczyszczeniem mechanicznym, wyrównaniem nawierzchni, wykonaniem warstwy ścieralnej oraz podbudowy z kruszywa. Dodatkowo zostały ścięte pobocza i oczyszczone okoliczne rowy.

Dofinansowanie, które otrzymaliśmy, pokryło większość kosztów inwestycji. Bez tych pieniędzy nie bylibyśmy w stanie wyremontować drogi. Jest to dla nas wielkie wsparcie, za które serdecznie dziękuję – powiedział wójt Gminy Bytoń Artur Ruciński.

Data dodania artykułu: 2018-07-13
Autor artykułu: Kujawsko-Pomorski UW
stat4u