SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Dwie wystawy ze zbiorów sztuki KUL w Kazimierzu Dolnym
W długi weekend zapraszamy do Kazimierza Dolnego, gdzie można zobaczyć dwie wystawy ze zbiorów KUL - w Galerii Wystaw Czasowych Muzeum Nadwiślańskiego przy kazimierskim Rynku 19 trwa wystawa kolekcji Olgi i Tadeusza Litawińskich, uzupełnieniem której jest wystawa obrazów Wojciecha Flecka, którą od najbliższego weekendu można będzie oglądać w pobliskiej Kamienicy Celejowskiej (ul. Senatorska 11/13). Galerie czynne są codziennie w godz. 10:00-17:00.

Wystawiana w Kazimierzu kolekcja to ponad 400 obiektów, głównie obrazy malarzy polskich oraz wyroby rzemiosła artystycznego. Stworzona została przez zakopiańskich kolekcjonerów i miłośników sztuki Tadeusza Litawińskiego (1902-1986) i jego żonę Olgę z Jurkiewiczów (1900-1991). 30 lat temu - w roku 1986 Olga i Tadeusz Litawińscy przekazali swoje zbiory Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu: „aby to piękno, które stanowiło sens ich życia, które tak bardzo kochali, służyło innym, a przede wszystkim adeptom i miłośnikom sztuki...”. Na uczelnię trafiło ok. 70% kolekcji, reszta ulegała rozproszeniu jeszcze za życia jej twórców. Na wystawie w Galerii Wystaw Czasowych Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym prezentowane są zbiory muzealne KUL oraz dzieła wchodzące niegdyś w skład kolekcji Litawińskich, a dziś stanowiące własność polskich muzeów i kolekcjonerów prywatnych. Ekspozycja przystosowana jest do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących, m.in. kilka eksponatów wykonano w druku 3D.

Uzupełnieniem tej wystawy jest ekspozycja przygotowana w Kamienicy Celejowskiej poświęcona twórczości Wojciecha Ottona Flecka (1903-1972). Większą jej część (ponad 50 dzieł) stanowią obrazy ze zbiorów KUL, również z donacji Tadeusza Litawińskiego, który był miłośnikiem i mecenasem twórczości Flecka.

Obie wystawy można będzie oglądać do 24 lipca.

Jak dotąd jest to największa wystawa ze zbiorów sztuki KUL. Uniwersyteckie zbiory muzealne służą jako baza dydaktyczna dla studentów historii sztuki KUL i na co dzień nie są udostępniane szerokiej publiczności. Obecnie liczą blisko 1700 cennych obiektów, m.in. średniowieczne rzeźby sakralne, zbiór porcelany oraz znakomity przegląd malarstwa polskiego przełomu XIX i XX w.

Wybrane obiekty od 2012 roku pokazywane są na wystawach czasowych w różnych polskich muzeach. Dotychczas można je było oglądać w Suwałkach, Kozłówce, Lesznie, Wrocławiu, Rzeszowie, Sandomierzu, Stalowej Woli oraz w Muzeum Lubelskim. W najbliższych planach są wystawy w Miejskiej Galerii Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego w Zakopanem oraz w Zamku Królewskim w Warszawie.

Data dodania artykułu: 2016-04-29
Autor artykułu: mat. prasowe KUL
stat4u