SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Wernisaż wystawy prac Wojciecha Flecka - "Niespełnione marzenie Tadeusza Litawińskiego"
Na wystawie twórczości Wojciecha Ottona Flecka (1903-1972) pokazanych zostanie 51 prac artysty ze zbiorów muzealnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Dzieła Flecka trafiły do KUL w 1987 r. z Zakopanego, jako dar Olgi Litawińskiej, która przekazała zbiór zgromadzony przez jej męża Tadeusza Litawińskiego, kolekcjonera, miłośnika i mecenasa twórczości artysty

Wystawa największej prywatnej kolekcji prac Wojciecha Flecka wzbogacona zostanie prezentacją 27 obrazów i monotypii ze zbiorów Ewy i Pawła Boguta, prywatnych kolekcjonerów i mecenasów sztuki. Zestawienie ze sobą tych dwóch ważnych kolekcji pozwoli poznać i w pełni docenić walory oryginalnej i różnorodnej twórczość Wojciecha Flecka, wybitnego kolorysty i pejzażysty, absolwenta warszawskiej ASP, ucznia Karola Tichego, Władysława Skoczylasa i Wojciecha Jastrzębowskiego. Będzie także symbolicznym spełnieniem niezrealizowanych planów Tadeusza Litawińskiego, który marzył o założeniu stałej Galerii Wojciecha Flecka.

oraz tekst dr. Krzysztofa Przylickiego o Wojciechu Flecku (wstęp z wydawanego katalogu):

GALERIA WOJCIECHA FLECKA. NIESPEŁNIONE MARZENIE TADEUSZA LITAWIŃSKIEGO

Wojciech Fleck (1903-1972) ukończył warszawską Szkołę Sztuk Pięknych (1929). W okresie studiów nauki pobierał m.in. u Karola Tichego (1871-1939), Władysława Skoczylasa (1883-1934), Józefa Czajkowskiego (1872-1947) i Wojciecha Jastrzębowskiego (1884-1963). Przed wojną wystawiał swe dzieła na wystawach m.in. w Wiedniu, Oslo i Essen. W wyniku Powstania Warszawskiego opuścił rodzinne miasto, by na resztę życia związać się z Zakopanem. Tam przez 20 lat kierował Centralnym Biurem Wystaw Artystycznych, organizując setki wystaw. Malował sceny rodzajowe, krajobrazy, portrety, martwe natury i kwiaty.

Malarstwo Wojciecha Flecka nie jest łatwe do zdefiniowania, albowiem cechuje je eklektyzm. Widać w nim wyraźne wpływy polskiego koloryzmu. Pośrednio łączyć je można także z malarskimi doświadczeniami Jednorogu, Pryzmatu, a przede wszystkim kapistów. Jego obrazy odznaczają się nieprzeciętną biegłością techniczną i niezwykłym wyczuciem koloru.

Twórczość Flecka znajdowała miłośników zwłaszcza pośród przedstawicieli polskiej inteligencji. Jego obrazy chętnie nabywały do swoich zbiorów także instytucje muzealne, w tym Muzeum Narodowe w Warszawie oraz muzea Krakowa i Zakopanego. Do największych miłośników talentu artysty należał także Tadeusz Litawiński. Kolekcjoner, świadomy niezwykłych umiejętności malarskich Flecka, przez wiele lat niestrudzenie dążył do utworzenia stałej ekspozycji prac w Muzeum Tatrzańskim, a także wydania jego monografii. Galeria Wojciecha Flecka pozostała niestety w sferze marzeń Litawińskiego. Ze zgromadzonych przezeń 73 prac Flecka, 51 przekazanych zostało do zbiorów muzealnych KUL.

Zaprezentowanie wszystkich prac Wojciecha Flecka w wydzielonych salach Oddziału Kamienica Celejowska, w ramach wystawy „Aby to piękno służyło innym...". Kolekcja Olgi i Tadeusza Litawińskich – w 30-lecie donacji na rzecz KUL stanowi symboliczne spełnienie marzeń Darczyńcy.

Data dodania artykułu: 2016-05-08
Autor artykułu: mat. prasowe KUL
stat4u