SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Anna Kaurzel przywrócona do pracy
Wczoraj Sąd Apelacyjny przywrócił do pracy bezprawnie zwolnioną Annę Kaurzel, przewodniczącą Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” Pracowników Ochrony Zdrowia w Radomsku. Anna Kaurzel ma także otrzymać odszkodowanie za cały okres pozostawania bez zatrudnienia, a szpital ma też pokryć koszty całego postępowania.

Przypominamy. W kwietniu 2014 roku, dyrektor szpitala rozwiązał stosunek pracy z Anną Kaurzel na podstawie art.52 § 1 podając jako powód ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. Sprawa dotyczyła wydarzeń z 2012 roku, kiedy Anna Kurzel, pracująca w szpitalu od 1990 roku jako diagnosta, podjęła starania w celu ratowania życia 2,5 miesięcznego dziecka. Dzięki temu, że wykonała do końca tzw. badanie krytyczne i przekazała (przez osobę upoważnioną) wyniki szpitalowi w Łodzi, dokąd trafiła ze szpitala w Radomsku ciężko chora dziewczynka, tamtejszy lekarz podjął natychmiastową decyzję o zmianie leczenia. Kiedy dziecko umarło, rodzice złożyli do Ministerstwa Zdrowia obszerną skargę na szpital w Radomsku. Podkreślili, że jedyną osobą, która im naprawdę pomogła była pani Anna. Dyrektor odpowiedział postawieniem przewodniczącej zarzutu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych. O sprawie pisaliśmy TUTAJ.

Zastrzeżeń do jej postępowania nie miała Krajowa Izba Diagnostów, a sąd karny przyznał rację Państwowej Inspekcji Pracy, która pozwała dyrektora szpitala za bezprawne zwolnienie przewodniczącej szpitalnej "Solidarności".

Otwarty konflikt przewodniczącej z dyrektorem szpitala rozpoczął się tak naprawdę od wniesienia do sądu przez Międzyzakładową Komisję NSZZ „Solidarność” Pracowników Ochrony Zdrowia w Radomsku sprawy dotyczącej zaległych środków na ZFŚS. Kontrola PIP w tej sprawie potwierdziła zastrzeżenia związkowców i stwierdziła zobowiązania wobec pracowników. Tuż po zakończeniu kontroli i wyliczeniu wysokości zobowiązania szpitala wobec pracowników przez PIP nastąpił odwet na przewodniczącej. W maju 2014 r. około 800 związkowców manifestowało w Radomsku w obronie zwolnionej koleżanki.

Obecnie Anna Kaurzel pełni funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej KK NSZZ "Solidarność".

Data dodania artykułu: 2016-05-19
Autor artykułu: www.solidarnosc.org.pl
stat4u