SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Senator Anna Maria Anders odsłoniła pamiątkową tablicę poświęconą gen. dywizji Klemensowi Rudnickiemu
W słoneczne niedzielne przedpołudnie na ul. Belwederskiej, naprzeciwko Ambasady Rosyjskiej miała miejsce uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej bohaterskiemu generałowi. Obok pani senator stawili się min. płk.Zbigniew Mieczkowski, oficer 1 Dywizji Pancernej gen.Maczka, pani Ambasador Nowej Zelandii w Polsce Wendy Hinton , gen.Waldemar Skrzypczak, poseł Andrzej Melak, oficerowie Wojska Polskiego, kombatanci oraz wielu innych znamienitych gości./Zobacz galerię zdjęć/

Były przemówienia i powitania, były wieńce i kwiaty oraz przecięcie biało-czerwonej wstęgi i odsłonięcie tablicy. Odczytano też list adresowany do zebranych od Jarosława Kaczyńskiego.

Generał Dywizji Klemens Rudnicki (1897-1992) - walczył o Niepodległość Polski w okresie I wojny światowej i w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. Kawalerzysta, pancerniak. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. (d-ca 9. Pułku Ułanów Małopolskich) oraz tworzył struktury konspiracyjne późniejszej Armii Krajowej we Lwowie. Aresztowany przez NKWD w 1940 r. wychodzi na wolność w ramach tworzącej się Armii Andersa w ZSRR i na Bliskim Wschodzie. Przechodzi cały szlak bojowy II Korpusu PSZ jako z-ca dowódcy 5. Kresowej Dywizji Piechoty, a później dowódcą I Dywizji Pancernej. Wsławił się w bitwach pod Monte Cassino, Anconą i Bolonią. Po wojnie na emigracji gdzie był prezesem Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii oraz spadkobiercą tradycji Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych. Autor wspomnień „Na polskim szlaku”.

Data dodania artykułu: 2016-06-12
Autor artykułu: Andrzej Ficek
stat4u