SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Jubileusz "Czwartaków"
Uroczystości rocznicowe 100-lecia sformowania 4 Pułku Piechoty Legionów odbyły się w Kielcach na terenie historycznych koszar w osiedlu Bukówka, obecnie Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych

Obchody te zbiegły się z jubileuszem 25 lecia działalności zawiązanego w naszym mieście Stowarzyszenia Żołnierzy i Sympatyków 4 Pułku. Święto pułkowe rozpoczęło spotkanie przy zabytkowej, pochodzącej z 1936 roku modrzewiowej kapliczce „Czwartaków”, w którym wzięły udział poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, szkół, przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych województwa, powiatu i miasta, parlamentarzyści i wielu innych zaproszonych gości.

Pierwszym punktem bogatego programu była uroczysta msza święta w intencji Czwartaków i Artylerzystów 2 pal Legionów oraz osób kultywujących tradycje wspomnianych formacji. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli na plac apelowy Centrum, gdzie obok podniesienia flagi państwowej na maszt oraz wystąpień okolicznościowych odbył się Apel Pamięci. Po salwie honorowej i defiladzie pododdziałów delegacje złożyły wiązanki kwiatów przy tablicach pamiątkowych umieszonych przy budynku dawnych koszar 4 Pułku. Uroczystości były też okazją wręczenia pamiątkowych odznak przyznanych przez Zarząd Stowarzyszenia Żołnierzy i Sympatyków 4 Pułku. Odznaki przyznano ministrowi Janowi Józefowi Kasprzykowi z Urzędu ds. Kombatantów i Osób represjonowanych, wicewojewodzie Andrzejowi Bętkowskiemu, Wojciechowi Lubawskiemu, prezydentowi Kielc i szefowi Wojewódzkiego sztabu Wojskowego płk. Wiesławowi Święchowiczowi.

Data dodania artykułu: 2016-06-20
Autor artykułu: www.um.kielce.pl
stat4u