SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,O współpracy samorządowej, budżecie obywatelskim i NGO we Lwowie
W lipcu rozpoczęła się realizacja projektu „Zrozumieć obie strony - wsparcie trzeciego sektora i władz samorządowych we Lwowie". Jest on realizowany także w Łodzi. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu RITA - Przemiany w regionach Fundacji Edukacja dla Demokracji. Jego celem jest wsparcie trzeciego sektora i władz samorządowych we Lwowie w zakresie wzajemnej współpracy i zwiększania aktywności społecznej mieszkańców oraz zwiększenie poziomu świadomości młodzieży szkolnej i mieszkańców miasta na temat korzyści, jakie płyną z transportu rowerowego.

W ramach projektu chcemy podzielić się swoim doświadczeniem z ukraińskim Partnerem w sferze współpracy NGO i władz samorządowych dotyczącej polityki rowerowej i transportu zrównoważonego.

W jego ramach zaplanowano:

- warsztaty dla ukraińskich radnych i przedstawicieli NGO z tematyki: współpraca i komunikacja z władzami miasta, sposoby i metody zwiększania aktywności obywatelskiej mieszkańców miasta; podnoszenie świadomości wpływu na infrastrukturę miasta i bezpieczeństwa ruchu rowerowego w mieście (uczniowie); angażowanie wolontariuszy (21-24.07.2016)

- wizytę w Polsce ukraińskich radnych i przedstawicieli NGO w celu transferu wiedzy i dzielenia się dobrymi praktykami w sferze współpracy NGO z władzami i angażowania mieszkańców do brania udziału w konsultacjach społecznych (22-25.08.2016)

- opracowanie i udostępnienie: modelu współpracy NGO-władze miasta, scenariusze zajęć w szkołach, kompendium wiedzy na temat metod i sposobów zwiększania zaangażowania mieszkańców miasta) i organizacja warsztatów w lwowskich szkołach (wrzesień 2016-marzec 2017)

- organizację pikniku podsumowującego projekt we Lwowie (kwiecień 2017)

W projekt zaangażowani są również radni Rady Miejskiej w Łodzi i Miejskiej Rady Lwowa. Radne Małgorzata Moskwa-Wodnicka i Urszula Niziołek-Janiak odbyły spotkania we Lwowie. - To były ciekawe dyskusje i wymiana doświadczeń z przedstawicielami ukraińskich organizacji pozarządowych i urzędu miasta. Dyskutowaliśmy również o budżecie obywatelskim - relacjonuje Małgorzata Moskwa-Wodnicka.

- Czy wiecie, że każdy radny we Lwowie ma pulę pieniędzy do wydania na wsparcie dla potrzebujących pomocy mieszkańców? I że w tym roku pierwszy raz dzięki radnemu z ngo będzie tu budżet obywatelski? A o tym, że w urzędzie wiszą tabliczki "Rada miasta. Wydział Planowania przestrzennego"? - pyta Urszula Niziołek-Janiak.

Realizatorami projektu są Fundacja Normalne Miasto Fenomen i Lwowskie Stowarzyszenie Rowerowe.

źródło: http://fundacjafenomen.pl/aktualnosci/zrozumiec-obie-strony-we-lwowie

Data dodania artykułu: 2016-07-26
Autor artykułu: www.uml.lodz.pl
stat4u