SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Spór o szpital rozstrzygnięty
Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz informuje, że w dniu 9 sierpnia 2016 roku Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał wniosek Gminy Miasta Grudziądz dotyczący sporu kompetencyjnego w zakresie organu właściwego do powołania Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W. Biegańskiego w Grudziądzu.

Władze Grudziądza zawnioskowały o wyznaczenie przez Sąd Wojewody Kujawsko-Pomorskiego jako organu właściwego do powołania Rady Społecznej szpitala, pomimo tego, iż przez 17 lat to władze Grudziądza powoływały członków Rady Społecznej oraz Dyrektora tej placówki. Wojewoda Kujawsko-Pomorski od samego początku tej sprawy stał na stanowisku, że Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu jest szpitalem miejskim i w związku z tym za całość funkcjonowania tej placówki odpowiadają władze miasta.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie przychylił się w całości do stanowiska Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i orzekł, że to Rada Miasta Grudziądza jest organem właściwym do powołania Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego. Wydane orzeczenie Sądu jest satysfakcjonujące i kończy wywołany przez Władze Miasta Grudziądza spór dotyczący tego, do kogo należy szpital i kto ponosi pełną odpowiedzialność za działalność tej placówki.

W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców regionu Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwraca się do Władz Grudziądza o jak najszybsze powołanie obligatoryjnego organu, jakim jest Rada Społeczna, która powinna działać w szpitalu oraz przedstawienie planu naprawczego placówki, który pozwoli na wyjście z potężnego, sięgającego 500 mln złotych zadłużenia.

Data dodania artykułu: 2016-08-11
Autor artykułu: Kujawsko-Pomorski UW
stat4u