SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Policja świętuje w Drezdenku
Msza Święta, salwy honorowe, a także wręczenie odznaczeń i aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne. Tego nie zabrakło podczas uroczystości obchodów Powiatowego Święta Policji, które odbyły się w Drezdenku.Obchody policyjnego święta rozpoczęły się od Mszy Świętej w Kościele p.w. Przemienienia Pańskiego celebrowanej przez Ks. Proboszcza Dariusza Kaczyńskiego w intencji policjantów i pracowników Policji.

W uroczystości uczestniczyli Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp., władze samorządowe województwa lubuskiego oraz powiatu strzelecko­drezdeneckiego, przedstawiciele służb mundurowych, a także kadra kierownicza KPP w Strzelcach Krajeńskich oraz policjanci i pracownicy Policji KPP w Strzelcach Krajeńskich. Po zakończeniu mszy zaproszeni goście udali się na Plac Wileński, gdzie miały miejsce oficjalne obchody. Odbył się uroczysty apel, podczas którego mundurowi odebrali odznaczenia, awanse i wyróżnienia, które były głównym punktem Powiatowych Obchodów Święta Policji.

Podczas uroczystości Wojewoda Lubuski w imieniu Prezydenta RP wręczył odznaczenia państwowe. Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali:

mł. insp. Mirosław Kędziora­ Komendant Komisariatu Policji w Drezdenku Pełni służbę w Policji od 1996 roku. Jest policjantem charakteryzującym się wysokim stopniem zaangażowania w wykonanie powierzonych zadań służbowych, co bezpośrednio przekłada się na wysoką jakość realizowanych obowiązków. Za osiągane wyniki w służbie wielokrotnie nagradzany. W lipcu 2016 roku mł. insp. Mirosław Kędziora za właściwe i rzetelne wywiązywanie się powierzonych obowiązków służbowych na stanowisku Naczelnika Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim mianowany został Komendantem komisariatu Policji w Drezdenku, gdzie służbę pełni do dnia dzisiejszego.

asp. szt. Jacek Chęciński ­ Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich. W Policji służy od 1996 roku. Prowadzone przez niego postępowania charakteryzowały się przejrzystością, dociekliwością i starannością. Ze względu na jego umiejętności i predyspozycje zawodowe przydzielane mu były najtrudniejsze, często wielowątkowe sprawy, wymagające zdolności analitycznych. W 2011 roku został skierowany do pełnienia służby na stanowisku Kierownika Referatu Dochodzeniowo­Śledczego KPP w Strzelcach Krajeńskich, gdzie sprawował bezpośredni nadzór nad jakością prowadzonych postępowań przygotowawczych. W styczniu 2014 roku zostały mu powierzone obowiązki Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich, które wykonuje do dnia dzisiejszego.

Ponadto Medal za Zasługi dla Policji otrzymał mł. bryg. Andrzej Cacek.

mł. bryg. Andrzej Cacek ­ Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich Aktualnie pełni stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Strzelcach Krajeńskich. Na przestrzeni wielu lat dowodził skomplikowanymi działaniami ratowniczo­gaśniczymi, np.: Elektrociepłowni Gorzów Wlkp. S.A. i Nadleśnictwa Kłodawa (2000 rok). Dowódca polskiej grupy podczas działań przeciwpowodziowych w mieście Herzberg (Niemcy, 2010). Bardzo ściśle współpracuje z Komendą Powiatową Policji w Strzelcach Krajeńskich, wspomagając działania poszukiwawcze, współorganizując wspólne manewry, ćwiczenia i szkolenia. Za zasługi dla Związku OSP RP uhonorowany został Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza (2014 rok). Współinicjator i współorganizator “Dni Strażaka i Ludzi Lasu” w powiecie strzelecko­drezdeneckim. Aktywność i skuteczność w realizacji zadań potwierdzona została poprzez nadania m.in. następujących odznaczeń: Brązowy Krzyż Zasługi w 2000 roku, Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa w 2001 roku, Srebrny Medal za Długoletnią Służbę w 2009 roku, Brązowy Medal za Zasługi dla Policji w 2013 roku, Złoty Medal za Zasługi Dla Obronności Kraju w 2016 roku.

Z okazji Święta Policji w powiecie strzelecko­drezdeneckim awansowało 38 policjantów na wyższe stopnie policyjne. Podczas uroczystości swoje awanse odebrało również 31 policjantów. Funkcjonariusze oprócz awansów otrzymali wiele ciepłych słów ze strony przedstawicieli instytucji i samorządowców. Zwieńczeniem obchodów Powiatowego Święta Policji był koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Drezdenku oraz spotkanie okolicznościowe w restauracji. Organizatorem uroczystości była Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Krajeńskich.

Data dodania artykułu: 2016-08-12
Autor artykułu: Lubuski UW
stat4u