SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Cenna inicjatywa radnych PiS-u w Łodzi
Inicjatywę tę przybliża radny Marcin Zalewski który jest jej współautorem a która dotyczy „Biletu Senior 65+”

Wzorem innych miast m.in. Warszawy i Poznania proponujemy by wprowadzić do obiegu nowy rodzaj biletu 12 miesięcznego mianowicie „Bilet Seniora 65+”. Głównymi beneficjentami projektu są mieszkańcy miasta Łodzi w wieku między 65 a 70 rokiem życia, którzy w większości posiadają niskie dochody z tytułu emerytury. Koszty życia codziennego m. in. czynsz za najem lokalu mieszkalnego, lekarstwa, a także przejazdów są znaczącym wydatkiem dla ich budżetów domowych. Nawet niewielka ulga w opłatach, polegająca na wprowadzeniu „Biletu Seniora 65+” będzie miała realny wpływ na poprawę poziomu życia naszych mieszkańców.

Inicjatywa tego projektu wyszła bezpośrednio od mieszkańców podczas dyżurów radnego. Uznaliśmy, że jeśli te rozwiązania sprawdzają się w innych miastach to dlaczego by nie przenieść tego projektu do Łodzi. Koszt takiego Biletu Seniora 65+ byłby identyczny jak w Poznaniu i Warszawie mianowicie 50 zł rocznie.

Liczymy wraz ze współautorami projektu - radnymi Sebastianem Bulakiem i Bartłomiejem Dyba-Bojarskim, że uda nam się przekonać koalicję do wprowadzenia tego rozwiązania. 20:56

Data dodania artykułu: 2016-09-09
Autor artykułu: Marcin Zalewski
stat4u