SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Gdzie duch spotyka się z przestrzenią
Przez cały wrzesień w naszym regionie można będzie skorzystać z oferty ponad 30 wydarzeń zorganizowanych w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa na Warmii i Mazurach odbywających się w tym roku pod hasłem: Gdzie duch spotyka się z przestrzenią – świątynie, arcydzieła, pomniki”. W uroczystej inauguracji cyklu imprez uczestniczył wicewojewoda Sławomir Sadowski.

Jak podkreślają organizatorzy, to doskonała okazja, aby odwiedzić placówki kultury i wziąć udział w licznych festynach historycznych, wystawach, koncertach, konferencjach, wycieczkach oraz prelekcjach. W tym czasie z oferty muzeów i skansenów skorzystać będzie można za darmo. Samorządy zadbały również o to, aby przygotowane imprezy przypadły do gustu zarówno starszym jak i młodszym.

W naszym województwie jest bardzo wiele historycznych symboli dziedzictwa kulturowego, które niewątpliwie warte są dostrzeżenia i w tym pomóc mają właśnie Europejskie Dni Dziedzictwa. Dziękuję wszystkim, którzy angażują się w upowszechnianie wiedzy o zabytkach Warmii i Mazur, które często nie są znane w społeczeństwie, choć są bardzo cenne i niepowtarzalne dziedzictwo tych terenów – powiedział wicewojewoda Sławomir Sadowski.

Inauguracja Europejskich dni Dziedzictwa była również okazją do uhonorowania księdza prałata kanonika dr. Jacka Wojtkowskiego, który z rąk wicewojewody otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi przyznany Przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej. Z wnioskiem o odznaczenie wystąpił wojewoda Artur Chojecki, który dostrzegł potrzebę uhonorowania długoletniej pracy kapłana. Obecny kanonik gremialny warmińskiej kapituły katedralnej we Fromborku, mianowany w 2006 roku archidiecezjalnym konserwatorem zabytków, pełniąc ten urząd od podstaw zorganizował archiwum Wydziału Sztuki Kurii Biskupiej, zakładając każdemu kościołowi teczkę z dokumentacją zabytków. Ksiądz Wojtkowski jest także współautorem publikacji „Pomniki historii na Warmii i Mazurach”.

Po oficjalnej części uroczystości i przypomnieniu idei Europejskich Dni Dziedzictwa uczestnicy mogli między innymi wysłuchać wykładu księdza Jacka Wojtkowskiego pt. „Architektura sakralna w przestrzeni kulturowej regionu”, a także zwiedzić wystawę Baptismalia 1050.rocznica Chrztu Polski. Europejskie Dni Dziedzictwa to najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu, któregoidea narodziła się 3 października 1985 roku w Granadzie w Hiszpanii podczas II Konferencji Rady Europy. Minister kultury Francji zaproponował wówczas zorganizowanie w całej Europie zainicjowanych we Francji w 1984 roku Dni Otwartych Zabytków. Po raz pierwszy bezpłatnie udostępniono zwiedzającym obiekty, do których dostęp dotychczas był ograniczony. Inicjatywa ta na tyle cieszyła się dużym zainteresowaniem, że w 1991 roku zainspirowała Radę Europy do ustanowienia Europejskich Dni Dziedzictwa, które byływspólną inicjatywą Rady Europy i Unii Europejskiej. Polska uczestniczy w projekcie od 1993 roku. EDD stanowią dzisiaj największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny. Europejskie Dni Dziedzictwa za główny cel stawiają sobie promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej, a także propagowanie dialogu międzykulturowego. Organizowane w tym czasie imprezy skierowane są do bardzo szerokiej i różnorodnej grupy odbiorców. Nadaje im to wymiar uniwersalny. Z każdym rokiem imprezy odbywające się w ramach EDD stają się coraz bardziej popularne, zyskując tym samym nowych zwolenników i stając się zarazem najistotniejszym wydarzeniem kulturalnym Starego Kontynentu.

W obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa zaangażowane są wszystkie państwa-członkowie Rady Europy, a także Turcja, Armenia, Azerbejdżan i Gruzja. Polska włączyła się do tej akcji w 1993 roku i jest obecnie jednym z 49 krajów biorących w niej udział. Co roku we wrześniu, dzięki organizatorom, publiczność z różnych grup społecznych i wiekowych ma możliwość zwiedzania różnorodnych zabytków i miejsc kultury, uczestniczenia w festynach, jarmarkach, imprezach plenerowych, inscenizacjach, turniejach rycerskich, wystawach, odczytach naukowych, konkursach, spotkaniach z twórcami kultury i w wielu innych imprezach o rozmaitym charakterze. EDD to doskonała okazja dla obywateli państw członkowskich do poznania dorobku kulturowego regionu, który zamieszkują. Wydarzenia organizowane w atrakcyjnych lokalizacjach, często z dużym rozmachem i przy udziale znanych osobistości świata kultury i nauki, przyciągają media lokalne i ogólnopolskie. Projekt cieszy się poparciem władz samorządowych, angażuje różne podmioty, instytucje kultury, nauki, edukacji, organizacje społeczne i osoby prywatne, łączy pokolenia. W Polsce koordynatorem Europejskich Dni Dziedzictwa jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, którego jednym z celów jest popularyzacja dziedzictwa kulturowego, edukacja społeczna i uwrażliwienie na problematykę ochrony zabytków, a nad wszystkimi dotychczasowymi edycjami dni honorowy patronat sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Organizatorzy w całym kraju zaplanowali prawie 1500 wydarzeń we wszystkich województwach, które odbędą się podczas dwóch wrześniowych weekendów: 10-11 września i 17-18 września 2016 roku. Aktualne kalendarium można znaleźć na stronie www.edd.nid.pl

Data dodania artykułu: 2016-09-10
Autor artykułu: Warmińsko-Mazurski UW
stat4u