SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Porozumienie podpisane
Dziś (14 września ) w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego strony Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego podpisały ważny dla całego województwa śląskiego dokument. Ośrodek nowoczesnej gospodarki bazującej na dotychczasowym potencjale gospodarczym i naukowym oraz innowacyjności, miejsca pracy i dobre warunki życia – to główne kierunki „Porozumienia na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju województwa śląskiego” wypracowane przez ostatnich kilka miesięcy w ramach działań Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

W obecności Mateusza Morawieckiego – wiceprezesa Rady Ministrów i ministra rozwoju, inicjatorzy powstania dokumentu, tj. przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, związków zawodowych i pracodawców, dokonali jego uroczystego podpisania.

Porozumienie opiera się na trzech obszarach: rewitalizacji polegającej na przywróceniu wartości gospodarczych i inwestycyjnych terenów poprzemysłowych, reindustrializacji, czyli ponownym uprzemysłowieniu regionu i jego siły gospodarczej oraz metropolizacji, polegającej na wsparciu tych przedsięwzięć, które pozwolą konkurować z innymi wiodącymi regionami w Europie.

Autorzy Porozumienia podkreślili, że dokument powstał ponad podziałami, z poszanowaniem historii przemysłowej regionu i jego różnorodności. Nowoczesny punkt widzenia i ujęte w dokumencie projekty rozwojowe każdorazowo rozpatrywane były pod kątem ich wartości dodanej np. poprzez jakość i liczbę tworzonych miejsc pracy. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego liczy, że zaproponowane rozwiązania staną się częścią konsultowanego obecnie rządowego „Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.

Zdaniem wicepremiera Mateusza Morawieckiego podpisany dzisiaj dokument jest dobry i ważny dla rządowych planów. Zaprezentowane pomysły są w dużej części zbieżne zarówno z kierunkami rozwoju zawartymi w „Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, jak i kierunkami rozwoju różnych obszarów gospodarki. Chodzi m.in. o projekty dotyczące transportu, motoryzacji, zbrojeniówki, energetyki czy rozwiązania lotniczo-kosmiczne.

Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek podziękował wszystkim zaangażowanym w przygotowanie Porozumienia. Jego zdaniem efekty wspólnej pracy będą widoczne na przestrzeni kilku lat i przyczynią się do wyższego niż dotychczas tempa rozwoju gospodarczego oraz do umocnienia marki polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej.

Data dodania artykułu: 2016-09-15
Autor artykułu: Śląski UW
stat4u