SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Zachodni odcinek II linii metra – pierwsza decyzja wydana
Wojewoda Mazowiecki wydał pierwszą decyzję, dotyczącą odcinka zachodniego II linii metra. Pozwolenie na budowę obejmuje stację C06 (Księcia Janusza). Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności

Miasto Stołeczne Warszawa może rozpocząć prace budowlane, które zgodnie z projektem dotyczą budowy stacji nr C06 o roboczej nazwie „Księcia Janusza”. Decyzja obejmuje m.in. budowę stacji i tuneli, budowę infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących (np. wejść, wind, klatek schodowych), przebudowę sieci uzbrojenia terenu.

Wojewoda Mazowiecki w zakresie I etapu odcinka zachodniego II linii metra (od szlaku za stacją C09 „Rondo Daszyńskiego” do torów odstawczych za stacją C06 „Księcia Janusza”) prowadzi jeszcze pięć postępowań:
– w zakresie budowy szlaku D08 (tunel)
– w zakresie budowy szlaku D07 (tunel)
– w zakresie budowy szlaku D09 (tunel)
- w zakresie budowy stacji C07 (tzw. Młynów)
- w zakresie budowy stacji C08 (tzw. Płocka)

Wszystkie projekty budowlane są już przygotowane zgodnie z prawem. Jest to strategiczna decyzja dla warszawiaków, dlatego pozostałe pięć decyzji wydamy niezwłocznie po uzyskaniu pozytywnej opinii Stołecznego Konserwatora Zabytków – powiedział Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki.

Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, Wojewoda, zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane sprawdza m.in. zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i kompletność projektu budowlanego. Kontroluje też zgodność z wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w postanowieniu uzgadniającym realizację przedsięwzięcia.

Data dodania artykułu: 2016-09-19
Autor artykułu: Mazowiecki UW
stat4u