SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Funkcjonariusze SG szkolili się i współzawodniczyli w Kłodzku
Funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału SG zajęli 3 miejsce w zawodach wysokościowych o Puchar Dowódcy 22. Batalionu Piechoty Górskiej z Kłodzka. Uczestniczyli ponadto w „Szkoleniu wysokościowym dla służb mundurowych”.

W dniach od 12 do 16 września funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału SG wzięli udział w „Szkoleniu wysokościowym dla służb mundurowych”, zorganizowanym przez 22. Batalion Piechoty Górskiej z Kłodzka. Zajęcia prowadzone były między innymi: na terenie Twierdzy Kłodzkiej, Kamieniołomu Głuszyca Górna, Wodospadu w Międzygórzu, na Górze Szczytnik oraz na Zaporze w Zagórzu Śląskim. Doskonalono przede wszystkim umiejętności z zakresu ratownictwa górskiego i stosowania technik linowych. Ciekawym i wymagającym wyzwaniem były między innymi czynności związane z ratownictwem na akwenach wodnych.

W szkoleniu, poza funkcjonariuszami grup realizacyjnych SG, wzięli udział również przedstawiciele jednostek Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Wojskowego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Grupy Ratownictwa Wysokościowego SAR.

W drugim dniu szkolenia odbyły się zawody wysokościowe o Puchar Dowódcy 22. Batalionu Piechoty Górskiej. Rywalizację oparto na czterech konkurencjach tj.: pokonanie toru linowego „M”, „jumarowanie” z przepięciem do zjazdu, zjazd zespołu na własnej linie przez punkt pośredni oraz bieg na dystansie 3000 m w terenie górzystym z przeciąganiem pojazdu na mecie za pomocą zbudowanego przez siebie układu wyciągowego.

Pierwsze dwie lokaty zajęły zespoły wystawione przez Grupę Ratownictwa Wysokościowego SAR, która specjalizuje się w technikach linowych.

Data dodania artykułu: 2016-09-22
Autor artykułu: mswia.gov.pl
stat4u