SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,KUL - dr Anna Kosińska laureatką stypendium dla wybitnych młodych naukowców
Dr Anna Kosińska, adiunkt w Katedrze Prawa Unii Europejskiej KUL znalazła się w gronie laureatów stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców.

W 11 edycji konkursu stypendia, przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, otrzymało 168 młodych naukowców, prowadzących wysokiej jakości badania i posiadających bogaty dorobek naukowy w skali międzynarodowej. Laureaci wyłonieni zostali spośród 1137 kandydatur zgłoszonych przez rady wydziałów i jednostki naukowe zatrudniające młodych naukowców. Otrzymane stypendium pozwoli im rozwijać swoją działalność naukową.

Dr Anna Magdalena Kosińska jest absolwentką historii sztuki i prawa KUL, stopień naukowy doktora uzyskała w 2012 r. na podstawie rozprawy „Kulturalne prawa człowieka - regulacje normatywne i ich realizacja”. Jest adiunktem w Katedrze Prawa Unii Europejskiej, koordynatorem Akademii Prawa Europejskiego oraz dyrektorem Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną KUL. Jej zainteresowania naukowe obejmują system ochrony praw człowieka, prawo azylowe, migracyjne i powrotowe Unii Europejskiej, oraz problematyka wielokulturowości i integracji migrantów. Jest autorką publikacji z zakresu prawa migracyjnego i uchodźczego. Należy do Zespołu Ekspertów KUL – naukowców, którzy są gotowi dzielić się wiedzą i doświadczeniem ze społeczeństwem za pośrednictwem mediów.

Data dodania artykułu: 2016-09-30
Autor artykułu: mat. prasowe KUL
stat4u