SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Wręczenie odznaczeń w MUW
Krzyż Orderu Krzyża Niepodległości, Krzyże Zasługi oraz Medale za Długoletnią Służbę wręczył Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz. Podziękował odznaczonym za ich dotychczasową pracę na rzecz państwa i społeczności lokalnych.

Krzyżem Orderu Krzyża Niepodległości, na wniosek Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, została odznaczona pośmiertnie Alicja Kunegunda Jakubowska. Odznaczenie w imieniu rodziny odebrała córka uhonorowanej Ewa Raniszewska.

Krzyże zasługi otrzymali:

Złote: Leszek Andrzej Arent, Elżbieta Bajszczak, Marian Niedźwiedziński, Krzysztof Sadowski, Zenon Sosnowski

Srebrne: Przemysław Juliusz Jatkiewicz, Lech Justyn Madeyski, Halina Alicja Mazur, Stanisław Sujka, Wiesław Wabik, Mirosław Zajdel

Brązowe: Andrzej Kazimierz Borusiewicz, Anna Elżbieta Cetnarowicz-Jutkiewicz, Beata Joanna Chodacka, Jarosław Grenda, Danuta Kmiecik, Krystyna Kozłowska, Dominik Łuczak, Andrzej Józef Majewski, Michał Niemirowicz-Szczytt, Jan Tadeusz Uchman oraz Janusz Władysław Żmudziński.

Wręczono też 2 Złote Medale za Długoletnią Służbę.

Krzyż Zasługi jest polskim odznaczeniem państwowym ustanowionym w 1923 r. Nadawany jest osobom zasłużonym dla państwa lub obywateli. Osoby te swoją pracą wykraczają poza obowiązki. Działają publicznie lub charytatywnie. Dają tym samym korzyść państwu i jego obywatelom. Krzyż Zasługi może być nadany tej samej osobie w każdym stopniu dwukrotnie. Przed nadaniem Krzyża Zasługi wyższego stopnia powinny upłynąć co najmniej 3 lata. Mogą być jednak wyjątki od tej zasady.

Krzyż Orderu Krzyża Niepodległości to polskie odznaczenie państwowe nadawane osobom, które w latach 1939–1956 jako ochotnicy stawali w obronie niepodległości Państwa Polskiego. Odznaczenie jest kontynuacją ustanowionego 29 października 1930 Krzyża Niepodległości.

Medal za Długoletnią Służbę jest przyznawany w nagrodę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Data dodania artykułu: 2016-10-02
Autor artykułu: Mazowiecki UW
stat4u