SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Wicepremier gościem w Operze Nova
W sobotę, 1 października br. wizytę w Bydgoszczy złożył wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, prof. Piotr Gliński. W siedzibie Opery Nova wicepremier oraz dyrektor opery Maciej Figas, w obecności wojewody Mikołaja Bogdanowicza podpisali umowę na dofinansowanie instytucji kwotą blisko 9,5 mln zł.

Całkowity koszt projektu to 13,5 mln zł, dofinansowanie unijne w wysokości blisko 9,5 mln zł odbywa się w ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Prace modernizacyjne mają się zakończyć pod koniec 2018 roku.

Złożony przez bydgoską operę projekt zakłada modernizację jej siedziby. Zakupione będą nowe instrumenty muzyczne (dotychczas część z nich wynajmowano). Opera nabędzie również nagłośnienie sceny wraz z konsoletą foniczną i cyfrową siecią dźwiękową oraz nagłośnienie sali kameralnej, a także nowe, bezprzewodowe urządzenia radiowe (mikroporty, mikrofony). Środki pozwolą także na zakup nowoczesnego sprzętu oświetleniowego dla dużej sali widowiskowej i sali kameralnej Opery. Zaplanowane prace obejmują również wymianę systemu sterowania mechaniką sceny, zakup zestawu dla osób niedosłyszących oraz drobne roboty remontowe związane z poprawą infrastruktury sceny głównej, kieszeni scenicznych, zascenia i magazynu dekoracji.

Realizacja projektu umożliwi m.in. nowe koncerty, spektakle, projekty edukacyjne, wystawy i imprezy kulturalne. Tym samym - łatwiejszy będzie dostęp lokalnej społeczności, w tym osób niepełnosprawnych, do kultury. Prace modernizacyjne mają się zakończyć pod koniec 2018 roku.

Podczas briefingu prasowego wicepremier Piotr Gliński poinformował, że w tegorocznym budżecie nakłady państwa na kulturę są o 200 milionów złotych wyższe niż przed rokiem. - Po raz pierwszy wydatki na kulturę przekroczą 1 procent budżetu państwa – podkreślił prof. Piotr Gliński. Wicepremier podziękował wojewodzie Mikołajowi Bogdanowiczowi za dobrą współpracę na rzecz wsparcia kujawsko-pomorskim instytucji i przedsięwzięć kulturalnych. Wsparcie finansowe resortu otrzymały między innymi Bydgoski Festiwal Muzyczny, Bydgoski Festiwal Operowy, Bydgoski Festiwal Jazzowy czy Festiwal Piosenek Jacka Kaczmarskiego.

W dalszej części wizyty wicepremier odwiedził Filharmonię Pomorską. W towarzystwie wojewody Mikołaja Bogdanowicza, posłów Ewy Kozaneckiej i Tomasza Latosa oraz dyrektora FP Macieja Puto zwiedził obiekt zapoznając się z potrzebami tej zasłużonej, oddanej do użytku w 1958 roku instytucji. Filharmonia Pomorska ubiega się o dofinansowanie na przebudowę i remont wraz z zakupem wyposażenia.

Data dodania artykułu: 2016-10-04
Autor artykułu: Kujawsko-Pomorski UW
stat4u