SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,XLIX inauguracja roku akademickiego 2016/2017 na Uniwersytecie Śląskim
Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek wziął dziś udział w inauguracji nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Śląskim. W uroczystości brali też udział m.in. wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak, minister sportu i turystyki Witold Bańka, wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, parlamentarzyści, prezydenci miast akademickich, reprezentanci duchowieństwa, różnego rodzaju instytucji, a także liczne grono profesorów, kadry naukowej, pracowników i studentów.

Jan Paweł II powiedział, że największym bogactwem narodu są światli obywatele i to właśnie wy macie wpływ na to jacy ci obywatele będą – zwrócił się do wszystkich nauczycieli akademickich i władz Uniwersytetu wojewoda Jarosław Wieczorek, który jako absolwent uczelni obiecał, że nadal będzie ją wspierał na różnych płaszczyznach.

Ważnym punktem uroczystości było oficjalne przekazanie insygniów władzy rektorskiej, w postaci łańcucha, pierścienia i berła, nowo wybranemu rektorowi prof. dr hab. Andrzejowi Kowalczykowi przez składającego urząd prof. zw. dr hab. Wiesława Banasia. Wręczono także indeksy rozpoczynającym naukę studentom i doktorantom Uniwersytetu Śląskiego, którzy złożyli ceremonialne ślubowanie. Czterdziesta dziewiąta inauguracja roku akademickiego była również okazją do uhonorowania laureatów nagród „Pro Scientia et Arte”, które co roku przyznawane są dwóm pracownikom Uniwersytetu Śląskiego za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne. W tym roku byli to prof. zw. dr hab. Marek Szczepański oraz prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek, który na zakończenie uroczystości wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Mineraloga podróż do wnętrza człowieka”.

Uniwersytet Śląski zdobył w tym roku 13. miejsce wśród najlepszych uczelni w Polsce. Jest to jedna z największych placówek akademickich w kraju oferująca na 12 wydziałach prawie 72 kierunki i ponad 229 specjalności, na których łącznie kształci się około 35 tys. osób. Uniwersytet prowadzi także różnego rodzaju badania z zakresu wielu dziedzin wiedzy. Oprócz szerokich możliwości w zakresie kształcenia, na uczelni można również rozwijać swoje pasje i zainteresowania w ramach prawie 250 kół naukowych i artystycznych.

Data dodania artykułu: 2016-10-04
Autor artykułu: Śląski UW
stat4u