SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Jubileusz Wydziału Nauk o Środowisku
Od 30 września do 1 października trwały jubileuszowe uroczystości Wydziału Nauk o Środowisku UWM. Wydział Nauk o Środowisku wywodzi się od utworzonego w 1951 roku w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie Wydziału Rybackiego.

Od początku swego istnienia Wydział posiadał najlepszą w kraju kadrę naukową i program kształcenia z zakresu Rybactwa i Ochrony wód. Przez lata Wydział wzbogacał swoją ofertę kształcenia, wprowadzając nowe kierunki i modyfikując dotychczasowe.

W 65-letniej historii Wydziału studia wyższe ukończyło ponad 5700 absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych ze stopniem magistra inżyniera, inżyniera lub licencjata. W uroczystej inauguracji udział wziął wojewoda Artur Chojecki, który pogratulował jubileuszu oraz podkreślił dokonania kadry dydaktycznej i absolwentów wydziału dla nauki w regionie i w kraju. Podczas uroczystości tytułem Honorowego Profesora UWM został odznaczony prof. dr hab. Lucjan Pawłowski, dyrektor Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Uniwersytetu Lubelskiego. „Od wielu lat doktorzy z naszej uczelni, wspierani przez Pana wiedzą i ogromnym doświadczeniem mogą kontynuować swój rozwój naukowy i zawodowy, a współdziałanie Uniwersytetu Lubelskiego i Warmińsko-Mazurskiego pozwala na realizację wielu ciekawych projektów w obrębie katedr związanych z naukami o środowisku” – powiedział wojewoda gratulując zaszczytnego tytułu profesorowi Pawłowskiemu.

Data dodania artykułu: 2016-10-05
Autor artykułu: Warmińsko-Mazurski UW
stat4u