SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Konwent wojewodów
W Sandomierzu odbył się konwent wojewodów Polski Południowo-Wschodniej. Gośćmi wojewody Agaty Wojtyszek byli: wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, wojewoda lubelski Przemysław Czarnek oraz wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.
Wśród tematów poruszanych podczas spotkania w sandomierskim ratuszu znalazły się m.in. sprawy związane z ochroną przeciwpowodziową w województwie świętokrzyskim, finansowaniem zadań zleconych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2017 roku oraz problematyka dotycząca zadań wojewodów wynikających z nowelizacji ustawy prawo łowieckie. Tematy te przedstawili Jacek Sułek, dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju ŚUW oraz Michał Warszawski, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW. Uczestnicy konwentu zapoznali się także ze stanem wałów przeciwpowodziowych na Wiśle.

Data dodania artykułu: 2016-10-05
Autor artykułu: Świętokrzyski UW
stat4u