SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Uniwersytet Łódzki zainaugurował nowy rok akademicki
Uniwersytet Łódzki rozpoczął rok akademicki 2016/2017. Podczas uroczystej inauguracji nastąpiło przekazanie insygniów władzy rektorskiej w ręce nowo wybranego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. Antoni Różalskiego.

W ceremonii wzięli udział przedstawiciele władzy województwa łódzkiego i Łodzi: wojewoda łódzki - Zbigniew Rau, marszałek województwa łódzkiego - Witold Stępień, wiceprezydent Łodzi - Ireneusz Jabłoński oraz Tomasz Kacprzak - przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi.

Prof.Włodzimierz Nykiel, który sprawował funkcję rektora Uniwersytetu Łódzkiego przez dwie kadencje, przekazał w ręce prof. Antoniego Różalskiego insygnia rektorskie, które symbolizują władzę rektorską. Berło symbolizuje władzę i mądrość Rektora, łańcuch więzi łączące rektora ze społecznością uniwersytetu, a pierścień wierność ideałom uczelni.

Wojewoda łódzki Zbigniew Rau podczas inauguracji powiedział: - W ciągu ostatnich dwóch lat mieliśmy wiele okazji do snucia refleksji na temat Uniwersytetu Łódzkiego. Wspomnę tylko zeszłoroczny jubileusz 70-lecia akademickiej Łodzi czy tegoroczne zakończenie kadencji ustępujących władz uczelni. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że nasza refleksja była nacechowana usprawiedliwioną dumą.

Podkreślił, że duma ta płynie ze stale rosnącego dorobku naukowego, z spektakularnych karier rozsianych po świecie absolwentów oraz z kondycji finansowej i bazy lokalowej uczelni. - Jestem przekonany, że dzisiaj w dniu inauguracji nowego roku akademickiego warto wskazać jeszcze jednej powód do naszej dumy - charakter wspólnoty jaką tworzy społeczność Uniwersytetu Łódzkiego. – powiedział Zbigniew Rau.

Warunkiem istnienia takiej społeczności jest wzajemne poszanowanie różnorodności biografii, światopoglądów, idei, metod badawczych i szkół naukowych. Wojewoda dodał: - Uczestnictwo w tej wspólnocie nie sprowadza się do tego, by jedną perspektywę badawczą zastąpić drugą, lecz do tego, aby stale otwierać tą drugą.

Podczas przemówienie inauguracyjnego rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. Antoni Różalski powiedział: – W działaniach będziemy kierowali się misją Uniwersytetu Łódzkiego. Swoim studentom będziemy przekazywać takie wartości jak humanizm, tolerancję i demokrację dla poglądów. Podkreślił, że niezmiernie ważne, jest to by studenci czuli się współodpowiedzialni za Uniwersytet Łódzki.

Istotnym elementem rozpoczęcia roku akademickiego jest corocznie immatrykulacja, czyli akt przyjęcia w poczet studentów uczelni. Uczestniczyli w niej najlepsi studenci przyjęci na wiodące kierunki wszystkich wydziałów, którzy otrzymali również symboliczny indeks. W tym gronie znaleźli się też przedstawiciele dwutysięcznej grupy studentów zagranicznych.

Wykład inauguracyjny, pt. „Wielonarodowa Rzeczpospolita. Polacy a mniejszości narodowe w przeszłości” wygłosił prof. Wiesław Puś, były rektor Uniwersytetu Łódzkiego.

Data dodania artykułu: 2016-10-05
Autor artykułu: Łódzki UW
stat4u