SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,











Nowy rok akademicki na Politechnice Poznańskiej
Studenci Politechniki Poznańskiej rozpoczęli dziś nowy rok akademicki. W wydarzeniu uczestniczył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Pierwszy wykład dla studentów i zaproszonych gości dotyczący rozwoju spalinowych układów napędowych w środkach transportu wygłosił profesor Jerzy Merkisz

Politechnika Poznańska jest jedną z największych oraz najnowocześniejszych uczelni technicznych w Polsce. Przyszli inżynierowie mają możliwość kształcenia się na 10 wydziałach, łącznie na 27 kierunkach studiów. Na uczelni studiuje ponad 20 tysięcy studentów.

Politechnika Poznańska jako pierwsza z polskich uczelni została przyjęta do grona członków CESAER-a – europejskiej organizacji zrzeszającej najlepsze wyższe szkoły techniczne.

Data dodania artykułu: 2016-10-09
Autor artykułu: Wielkopolski UW/Anna Czuchra
























stat4u