SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Nowy rok akademicki w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi rozpoczęty
W Centrum Promocji Mody nowy rok akademicki zainaugurowali wykładowcy i słuchacze Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Podniosłą uroczystość, której świadkami byli liczni dostojni goście, w sposób szczególny przeżyli studenci I roku.
Na pierwszy rok studiów stacjonarnych na łódzkiej ASP przyjętych zostało 219 spośród 558 kandydatów ubiegających się o indeksy tej znanej także poza granicami Polski uczelni artystycznej. Ponadto 52 osoby rozpoczęły kształcenie na studiach niestacjonarnych. Na studiach stacjonarnych największą popularnością przyszłych artystów cieszyły się takie kierunki, jak: wzornictwo, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych i grafika. Na uroczystą inaugurację nowego roku akademickiego w łódzkiej ASP przybyli - między innymi – rektorzy innych łódzkich uczelni, a także przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Najwyższej Izby Kontroli, rządowych oraz samorządowych władz województwa łódzkiego i jego stolicy. Z zaproszenia skorzystali również przedstawiciele duchowieństwa.

Wybrana po raz kolejny rektor ASP – prof. Jolanta Rudzka-Habisiak przedstawiła w przemówieniu inauguracyjnym program działania uczelni na najbliższą kadencję. Jak podkreśliła, celem jej działania będzie przede wszystkim stała poprawa jakości kształcenia.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili zaproszeni goście, a wśród nich reprezentująca resort kultury Lidia Skrzyniarz - dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej i wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk. Mówcy pogratulowali pracownikom nauki i studentom Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi dotychczasowego dorobku i życzyli spełnienia wszystkich ambitnych zamierzeń.

Podniosłym akcentem ceremonii inauguracyjnej było wręczenie Srebrnych Medali Zasłużony Kulturze - GloriaArtis. Z rąk dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w MKiDN - Lidii Skrzyniarz odebrali je związani zasłużeni dla łódzkiej ASP: prof. Krystyna Jaguczańska-Śliwińska i prof. Andrzej Sadowski.

Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi – prof. Jolanta Rudzka-Habisiak wręczyła ponadto statuetkę Amicus Academiae, przyznawaną wypróbowanym sojusznikom uczelni. Laureatką tej prestiżowej nagrody została prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Ponieważ Pani prezydent nie mogła - z przyczyn obiektywnych - uczestniczyć w inauguracji roku akademickiego w łódzkiej ASP, w jej imieniu statuetkę odebrał wiceprezydent Łodzi Krzysztof Piątkowski.

Po dokonaniu immatrykulacji studentów I roku Pani rektor ASP w Łodzi prof. Jolanta Rudzka-Habisiak obwieściła rozpoczęcie nowego roku akademickiego, po czym chór pod dyrekcją Dawida Bera odśpiewał „Gaude Mater Polonia”.

Interesujący, bogato ilustrowany wykład inauguracyjny „Katarzyna Kobro. Przesłanie” wygłosił Andrzej Owczarek, a uroczystość inauguracyjną zakończyło odśpiewanie „Gaudemaus Igitur”. Nie był to jednak jeszcze koniec atrakcji. Artystycznym podsumowaniem ceremonii rozpoczęcia nowego roku akademickiego był bowiem wernisaż wystawy „Obraz i rzeźba – od studentów dla studentów”, który odbył się w holu Centrum Promocji Mody łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych.

Data dodania artykułu: 2016-10-09
Autor artykułu: Łódzki UW
stat4u