SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Życzenia dla nauczycieli
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wojewoda kujawsko-pomorski skierował życzenia do nauczycieli regionu.

Drodzy Nauczyciele Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dzień Edukacji Narodowej to święto tych wszystkich, którzy z poświęceniem wykonują trudny zawód nauczyciela. Trudny, ponieważ wiąże się z odpowiedzialnością za poziom wykształcenia młodego pokolenia. Trudny, ponieważ oprócz przekazywania wiedzy polega on również na wpajaniu młodym ludziom wartości ważnych dla nas wszystkich, takich jak szacunek do Ojczyzny i do Tradycji oraz szacunek do drugiego człowieka. Tylko na takim, trwałym fundamencie możemy budować gmach naszego wspólnego domu – Polski.

To, jaka jest szkoła dziś, rzutuje na to, jakim krajem i społeczeństwem będziemy jutro. System edukacyjny musi nadążać za potrzebami gospodarki i innych dziedzin życia społecznego. Stąd działania naszego rządu zmierzające do tego, aby polskie szkolnictwo było nowoczesne, a jednocześnie przyjazne dla ucznia.

Jestem przekonany, że będzie to nasz wspólny sukces. Wszystkim nam bowiem zależeć powinno na tym, aby polska i kujawsko-pomorska szkoła była nie tylko szkołą na wysokim poziomie dydaktycznym i wychowawczym, ale również – aby miała solidną bazę materialną. Jako wojewoda kujawsko-pomorski deklaruję wszelkie możliwe wsparcie.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam najserdeczniejsze podziękowania wszystkim nauczycielom z województwa kujawsko-pomorskiego. Serdecznie gratuluję osobom odznaczonym i nagrodzonym. Dziękuję za trud i zaangażowanie, za cierpliwość i mądrość.

Życzę Państwu satysfakcji z pracy – satysfakcji ekonomicznej, ale również tej płynącej ze świadomości, że Wasza misja ma ponadczasowy sens. Życzę Wam dobrych i głodnych wiedzy uczniów, życzę również doskonałej współpracy z rodzicami.

Data dodania artykułu: 2016-10-15
Autor artykułu: Kujawsko-Pomorski UWstat4u