SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Dzień Edukacji Narodowej
243 lata temu, 14 października 1773 roku, utworzono Komisję Edukacji Narodowej. W dniu rocznicy jej powstania, świętując tę uroczystość wraz z nauczycielami i pracownikami oświaty, wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz wziął udział w obchodach Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jankowicach, w gminie Świerklany.

Z okazji dzisiejszego święta wicewojewoda Chrząszcz złożył wszystkim obecnym na spotkaniu nauczycielom, wychowawcom i pedagogom podziękowania za trud i wysiłek włożony w kształcenie młodego pokolenia Polaków. W swym wystąpieniu wicewojewoda nawiązał do sukcesów Gimnazjum im. ks. Walentego, które wraz z przedszkolem i Szkołą Podstawową im. S. Staszica, wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. „Szkoła ma duże osiągnięcia i jest jedną z najlepszych szkół nie tylko w gminie, powiecie, ale w całym województwie śląskim. Cieszę się bardzo, że realizujecie tyle ciekawych programów edukacyjnych, w ramach których między innymi krzewicie polskość na Kresach Wschodnich” – mówił wicewojewoda Chrząszcz. Znakomity poziom kształcenia w gimnazjum potwierdzony jest wysokimi wynikami z egzaminów wewnętrznych, które są wyższe od średnich wyników w kraju, województwie i powiecie. Gimnazjaliści biorą udział w wielu projektach, między innymi w międzynarodowym przedsięwzięciu pn. „Odkrywamy Kresy Wschodnie Dawnej RP” realizowanym od 2010 roku na terenie Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii.

Uroczystość uświetnił wspaniały występ artystyczny przedszkolaków i uczniów Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica oraz Gminazjum im. ks. Walentego w Jankowicach.

Dzień Edukacji Narodowej jest obchodzony 14 października, w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, utworzonej z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu z dnia 14 października 1773 roku. Komisja Edukacji Narodowej była pierwszym ministerstwem oświaty w Polsce i pierwszą taką instytucją w Europie. Do jej zasług należy przygotowanie nowych programów nauczania, stworzenie podstaw szkolnictwa średniego i seminariów nauczycielskich przy uniwersytetach, a także przyczynienie się do powstania podwalin polskiej terminologii naukowej w dziedzinie matematyki, fizyki czy chemii poprzez publikację nowoczesnych podręczników szkolnych. Komisja przeprowadziła również reformę uniwersytetów w Krakowie i Wilnie, powołała Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych, wprowadziła język polski jako język wykładowy, a także historię Polski, historię naturalną i elementy wychowania fizycznego jako przedmioty szkolne.

Data dodania artykułu: 2016-10-15
Autor artykułu: Śląski UW
stat4u