SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Z samorządami o zmianach w edukacji
O zaplanowanych zmianach w systemie edukacji rozmawiali dziś w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach przedstawiciele samorządów i oświaty. W spotkaniu wzięli udział wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, śląski kurator oświaty Urszula Bauer, wicekuratorzy Dariusz Domański i Jacek Szczotka, a także prezydenci miast na prawach powiatu, starostowie, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego i Kuratorium.

„Liczymy na dobrą, konstruktywną dyskusję po to, by planowane w edukacji zmiany były wyłącznie z pożytkiem dla młodego pokolenia Polaków” – podkreślił wojewoda Wieczorek. Otwartość na rozmowy z samorządami deklarowała kurator oświaty Bauer. – „To jest serdeczne zaproszenie do dialogu. […] Jesteśmy gotowi na dalsze spotkania, by rozwiązywać trudności, które dostrzegacie” – mówiła szefowa nadzoru pedagogicznego w regionie.

Dzisiejsze spotkanie z samorządami zorganizowało Kuratorium Oświaty w Katowicach w związku z założeniami przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projektu z 16 września 2016 r. ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Zmiany w oświacie to ośmioletnia szkoła podstawowa, czteroletnie liceum ogólnokształcące, pięcioletnie technikum oraz dwustopniowa branżowa szkoła, która zastąpi obecną zasadniczą szkołę zawodową.

Jak podkreśla Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadzenie zmian to wieloletni proces, który będzie przeprowadzany etapami w sposób najmniej obciążający uczniów, z jednoczesnym zapewnieniem im poczucia bezpieczeństwa. Reforma rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018. Wówczas uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej.

Zaproponowane w projekcie rozwiązania wdrażające i przejściowe:

1. umożliwią przekształcenie struktury szkolnej w sposób efektywny dla organów prowadzących szkoły publiczne i niepubliczne, jednocześnie gwarantując właściwe warunki realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki uczniom szkół ulegających wygaszeniu lub przekształceniu;

2. zagwarantują właściwe zarządzanie szkołami w okresie przejściowym przez powierzenie doświadczonej oświatowej kadrze kierowniczej, dotychczasowym dyrektorom, przeprowadzenia procesu przekształceń, bez potrzeby przeprowadzania w tym okresie zmian na stanowiskach kierowniczych szkół (dotychczasowi dyrektorzy pełnią funkcje do zakończenia kadencji);

3. umożliwią płynne przechodzenie nauczycieli ze szkół starego systemu do szkół nowego systemu bez konieczności rozwiązywania i ponownego zawierania umów o pracę oraz ochronę miejsc pracy nauczycieli.

Data dodania artykułu: 2016-10-20
Autor artykułu: Śląski UW
stat4u