SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Strategia rozwoju województwa lubuskiego
W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja dotycząca pozycji województwa lubuskiego w programie Ministerstwa Rozwoju „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. – Strategia stworzy warunki do wzrostu gospodarczego województwa lubuskiego jak i całej Polski zachodniej – mówił wojewoda Władysław Dajczak.

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” formułuje wiele zapisów korzystnych dla wszystkich regionów, nie wykluczając województwa lubuskiego. Wynika to z traktowania Polski jako spójnego organizmu państwowego. Strategia była szeroko konsultowana w trakcie 12 ogólnopolskich oraz 36 powiatowych spotkań konsultacyjnych.

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak podkreślił, że „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” stworzy warunki do wzrostu gospodarczego województwa lubuskiego jak i całej Polski zachodniej. Jako przykład skutecznych działań rządu przedstawił decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka o zapewnieniu finansowania budowy drogi S3 na odcinku od Bolkowa do Lubawki. Inwestycja połączy województwo lubuskie z południową Europą.

– Strategia odchodzi od modelu rozwijania tylko 6 największych metropolii w Polsce, proponując rozwój zrównoważony także mniejszych miejscowości. – zaznaczył Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak. Wojewoda zwrócił również uwagę, że ranga Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry jako ośrodków wzrostu może być lepiej wyeksponowana. Rozwój tych miast służy mieszkańcom całego województwa.

Przykładowymi zapisami odnoszącymi się do naszego województwa są rozdziały strategii odnoszące się np. do wsparcia Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry jako centrów usług dla biznesu (w tym przemysłu) oraz innych instytucji. Jednym z elementów rozwoju społecznego i regionalnego powinno być łączenie małych miast, obszarów wiejskich i rodzinnych gospodarstw rolnych w procesy rozwojowe.

Podczas konferencji podkreślono, że planowane prace remontowe na magistrali nadodrzańskiej (przebiega przez Wrocław, Zieloną Górę, Kostrzyn nad Odrą oraz Szczecin) powinny pozwolić na osiągnięcie prędkości 140 – 160 km/h na odcinkach prostych dla pociągów pasażerskich. O tym powinien rozstrzygać aktualizowany obecnie krajowy program kolejowy. Dokument strategii odnosi się również do kierunków działań na rzecz bezpieczeństwa energetycznego i wskazuje najważniejsze moce wytwórcze, elektrownie i bloki cieplne powyżej 800 MW, w tym kompleks energetyczny Gubin-Brody.

Ważne jest również, że strategia stworzy warunki dla szybszego wzrostu gospodarczego, rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości oraz działalności innowacyjnej, co powinno się przekładać na wzrost dochodów mieszkańców. Realizacja zadań w tych dziedzinach jest szczególnym wyzwaniem w naszym województwie.

W konferencji udział wzięli: Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, Wicewojewoda Lubuski Robert Paluch oraz Doradca ds. gospodarki i infrastruktury kolejowo-drogowej Kazimierz Łatwiński.

„Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”

Wiodąca w niej jest zasada zrównoważonego rozwoju całego kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym i terytorialnym oraz założenie, że z efektów Strategii skorzystają wszyscy obywatele.

Celem głównym strategii jest tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym i terytorialnym.

Cele szczegółowe:

trwały wzrost gospodarczy opartego na dotychczasowych oraz nowych przewagach
rozwój społecznie i terytorialnie równoważny
skuteczne państwo oraz instytucja gospodarcze służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu

Data dodania artykułu: 2016-10-20
Autor artykułu: Lubuski UW
stat4u