SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Inauguracja w Wyższym Seminarium Diecezji Elbląskiej
Mszą świętą pod przewodnictwem biskupa dr. Jacka Jezierskiego rozpoczęła się uroczystość inaugurująca rok akademicki 2016/2017 w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu. W spotkaniu ze studentami i duchownymi uczestniczył wicewojewoda Sławomir Sadowski, który na ręce biskupa Jacka Jezierskiego złożył podziękowania za piękną i ważną misję kształcenia i umacniania powołania do wytrwałej służby Bogu i ludziom.

Podczas uroczystości nastąpiła immatrykulacja alumnów roku pierwszego, którzy w murach Seminarium Diecezji Elbląskiej rozpoczynają swoją drogę do bycia kapłanami. W obecnym roku akademickim naukę rozpoczęło 29 alumnów. - Dziękujemy Panu Bogu za tych ludzi, którzy pragną pod naszą opieką, kierownictwem rozeznać powołanie kapłańskie – powiedział rektor seminarium ks. kan. dr Sławomir Małkowski. Wykład inauguracyjny wygłosił ks. dr Wojciech Kotowicz, prefekt Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie.

Seminarium zostało erygowane 1 października 1993 roku przez biskupa diecezji elbląskiej Andrzeja Śliwińskiego. Jurysdykcję kanoniczną nad seminarium sprawuje Biskup elbląski. Seminarium od początku zostało otoczone życzliwością i pomocą materialną diecezjan. Alumni rozprowadzali po parafiach cegiełki, a żołnierze, dzięki życzliwości pułkownika Zbigniewa Rucińskiego, z Elbląskiej Jednostki WP wywozili dziesiątki wywrotek gruzów i śmieci. Pomimo trudnych warunków było wszystko to, co konieczne, aby podjąć zajęcia formacyjne oraz dydaktyczne. Od początku funkcjonowania, Seminarium, chcąc dać alumnom wykształcenie akademickie, na poziomie studiów magisterskich, współpracowało z Akademią Teologii Katolickiej w Warszawie, która trwała do 1999. W 1999 w nowo powstałym Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie utworzono Wydział Teologii. W 2000 Biskup elbląski podpisał umowę o współpracy z władzami uniwersytetu. W ten sposób elbląscy alumni, z początkiem roku akademickiego 2000/2001, stali się studentami UWM, studiującymi na tamtejszym Wydziale Teologii.

Data dodania artykułu: 2016-10-21
Autor artykułu: Warmińsko-Mazurski UW
stat4u