SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Inauguracja roku akademickiego w UMCS
Wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek wziął udział w inauguracji roku akademickiego 2016/2017 w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Uroczystość rozpoczęła się od odegrania hymnu państwowego, następnie przemówienie wygłosił rektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski, w którym podkreślił, że UMCS chce się rozwijać jako uniwersytet kompletny, łączący dydaktykę, badania naukowe, działalność kulturalną i sportową

Dodatkowo zwrócił uwagę, że UMCS jako jedna z nielicznych szkół wyższych nie odczuła niżu demograficznego, gdyż na uczelni naukę rozpoczęło ok. 9,5 tys. osób. Ponadto utrzymano poziom studentów zagranicznych, których jest ok. 1,6 tys. Ogółem w UMCS studiuje ok. 21 tys. studentów

Kolejnym etapem uroczystości było dokonanie przez wojewodę aktu dekoracji odznaczeniami państwowymi i wręczenie po jednym Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżu Zasługi. Następnie Przemysław Czarnek został poproszony o odznaczenie Brązowym Medalem ,,Zasłużony Kulturze Gloria Artis” prof. dr. hab. Stanisława Leona Popka z Zakładu Psychologii Ogólnej UMCS

Podczas niedzielnej inauguracji wręczona została nagroda Najlepsza książka historyczna roku im. Jerzego Giedroycia, której laureatem został dr hab. Mirosław Szumiłło za publikację Roman Zambrowski 1909 – 1977. Studium z dziejów elity komunistycznej w Polsce. Należy zwrócić uwagę, że dr hab. Mirosław Szumiłło jest członkiem Społecznej Rady ds. Rozwoju Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy wojewodzie lubelskim.

Najważniejszym punktem inauguracji była uroczysta immatrykulacja studentów i doktorantów I roku, której dokonał prof. dr hab. Stanisław Michałowski wraz z rektor prof. dr hab. Urszulą Bobryk.

Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Adam Choma zatytułowany Mikrobiologia wczoraj i dziś w setną rocznicę urodzin Władysława Kunickiego – Goldfingera.

Na koniec uroczystości zabrzmiało radosne Gaudemaus Igitur.

***

Nagroda im. Jerzego Giedroycia została ustanowiona przez Senat UMCS i jest przyznawana od 2001 r. za badania nad dziedzictwem paryskiej „Kultury” lub za twórczą kontynuację przesłania Jerzego Giedroycia w dziedzinie nauki.

Decyzję o przyznaniu nagrody podejmują członkowie Kapituły Nagrody. Do konkursu mogą być zgłaszane „monografie i wydawnictwa zbiorowe, opublikowane w ciągu pełnych dwóch lat kalendarzowych poprzedzających rok przyznania nagrody, oparte na niewykorzystanych dotąd lub na nowo zinterpretowanych materiałach źródłowych i wnoszące nowe ustalenia do stanu badań nad daną problematyką".

UMCS prowadzi 80 kierunków i około 250 specjalności nauczania na 11 wydziałach w Lublinie i wydziale zamiejscowym w Puławach. Uniwersytet zatrudnia prawie 3 tys. osób, w tym niemal 1,7 tys. nauczycieli akademickich.

Na unowocześnianie bazy naukowo-badawczej UMCS pozyskał łącznie około 500 mln zł z funduszy unijnych. Wśród najważniejszych inwestycji jest uruchomiony w tym roku ośrodek Ecotech-Complex, dysponujący m.in. skanerem rezonansu magnetycznego klasy światowej, pozwalającym badać ciało człowieka z najwyższą dokładnością. Ośrodek jest wspólną inicjatywą UMCS i czterech innych jednostek naukowo-badawczych z Lubelskiego i Podkarpacia

Inauguracja nowego roku akademickiego UMCS tradycyjnie odbywa się w rocznicę powstania uczelni. Została ona powołana 23 października 1944 r. decyzją Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, jako uczelnia państwowa z czterema wydziałami: lekarskim, przyrodniczym, rolnym i weterynaryjnym. W kolejnych latach powstawały nowe wydziały, a po kilku reorganizacjach z UMCS wydzieliły się dwie inne lubelskie uczelnie - Akademia Medyczna i Akademia Rolnicza - obecnie Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Przyrodniczy.

Data dodania artykułu: 2016-10-26
Autor artykułu: Lubelski UW
stat4u