SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,NSA o terenach postoczniowych w Gdańsku
Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargi kasacyjne czterech właścicieli terenów postoczniowych w Gdańsku i podtrzymał stanowisko Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, utrzymane wcześniej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku

Oznacza to ostateczne potwierdzenie prawidłowości włączenia wytypowanych zabytków nieruchomych z terenu dawnej Stoczni Gdańskiej do wojewódzkiej ewidencji zabytków – informuje Marcin Tymiński, rzecznik prasowy PWKZ.

Inwentaryzacja zabytkowych obiektów na terenach postoczniowych rozpoczęła się na początku 2014 roku z inicjatywy Dariusza Chmielewskiego, ówczesnego PWKZ. Włączenie do wojewódzkiej ewidencji zabytków zarówno niektórych postoczniowych budynków jak i piętnastu dźwigów, tak charakterystycznych dla panoramy Gdańska spotkało się ze sprzeciwem właścicieli terenów postoczniowych, firm Kolonia Robotnicza Sp. z o.o., Drewnica Development Sp. z o.o., Synergia 99 Sp. z o.o. i Aluship Technology Sp. z o.o.

Skargi właścicieli oddalił najpierw Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. Deweloperzy odwołali się od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Po prawie dwóch latach sprawy, cztery skargi kasacyjne rozpoznał Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie na rozprawie w dniu 18.10.2016 r. W środę, 26.10.2016 r. NSA ogłosił wyroki w tych sprawach, oddalając skargi kasacyjne i potwierdzając legalność działań PWKZ.

- To bezprecedensowa sprawa w skali kraju i bardzo ważna dla ochrony zabytków na terenach postoczniowych w Gdańsku, rozstrzygająca wiele istotnych dla praktyki działań służb konserwatorskich zagadnień prawnych – mówi radca prawny Michał Szymanek, reprezentujący Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w toku całego postępowania sądowoadministracyjnego. - To pierwsze orzeczenie NSA stanowiące wszechstronną ocenę prawną objęcia zabytku ochroną prawną poprzez ujęcie w wojewódzkiej ewidencji zabytków. To duży sukces prawny, tym cenniejszy, że służący ochronie dziedzictwa kulturowego terenów stoczniowych w aspekcie różnych wartości zabytkowych, w tym wydarzeń historycznych, takich jak strajki sierpnia 1980 roku.

- Czekamy na uzasadnienie wyroków – mówi Agnieszka Kowalska, Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków. - Zakończyliśmy też postępowanie ws. wpisu do rejestru zabytków zespołu zabudowy d. Stoczni Cesarskiej, kończymy przygotowywanie decyzji o wpisie do rejestru zabytków.

Data dodania artykułu: 2016-10-30
Autor artykułu: Pomorski UW
stat4u