SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Województwo opolskie startuje z pionierskim programem edukacyjnym "Cyberbezpieczny uczeń"!
Tylko skonsolidowane działanie instytucji publicznych może przynieść wymierne efekty w walce z cyberprzestępczością. Na tym założeniu opiera się pierwszy w Polsce WOJEWÓDZKI PROGRAM PODNIESIENIA ŚWIADOMOŚCI W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU „Cyberbezpieczny uczeń”. Autorami tej inicjatywy są: Wojewoda Opolski, Komendant Wojewódzki Policji w Opolu oraz Kurator Oświaty w Opolu. Partnerzy programu podpisali w dniu 16 listopada 2016 roku porozumienie o współdziałaniu na rzecz cyberbezpieczeństwa dzieci i młodzieży na Opolszczyźnie.

Z danych udostępnionych na stronie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wynika, że 55% nastolatków ma kontakt z pornografią w Internecie, ponad 40% styka się z przekazami pełnymi nienawiści , a 22% uczniów III klasy gimnazjum padło ofiarą cyberprzemocy. Dane te są zatrważające choć pokazują tylko niewielką część zagrożeń pochodzących z sieci. Większość przypadków dotyczących przestępstw w sieci nie jest zgłaszana do organów ścigania, ponieważ młodzi ludzie obawiają się reakcji rówieśników lub czują się bezbronni wobec tego rodzaju działań. W okresie między styczniem i wrześniem 2016 roku w województwie opolskim wszczęto 129 postępowań z tytułu uporczywego nękania i 67 postępowań dotyczących bezprawnego uzyskania dostępu do informacji, prawdziwa skala tego rodzaju przestępstw jest jednak znacznie wyższa.

Mając na względzie bezpieczeństwo społeczeństwa województwa opolskiego podjęto decyzję o wdrożeniu programu „Cyberbezpieczny uczeń”, który skierowany jest do wszystkich szkół Opolszczyzny oraz do rodziców i opiekunów. W ramach programu zaplanowano przeprowadzenie szkoleń mających na celu podniesienie świadomości na temat zagrożeń wynikających z nieumiejętnego korzystania z Internetu. Przeszkoleni zostaną dyrektorzy, nauczyciele i pedagodzy szkolni a także uczniowie wszystkich typów szkół.

Na konferencji prasowej zorganizowanej w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim Violetta Porowska, wicewojewoda opolski, Adam Tychowicz – zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu oraz Artur Zapała – Opolski Wicekurator Oświaty przedstawili główne założenia programu.

- Cyberprzestępczość może dotknąć każdego z nas, a jej skala jest coraz szersza. Tylko wspólnymi poczynaniami możemy uchronić nasze dzieci przed codziennymi zagrożeniami płynącymi z sieci – powiedziała Violetta Porowska, wicewojewoda opolski.

Program „Cyberbezpieczny uczeń” będzie realizowany w latach 2016 – 2019, z możliwością przedłużenia na lata następne.

Data dodania artykułu: 2016-11-21
Autor artykułu: Opolski UW
stat4u