SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Wizyta Minister Edukacji Narodowej w Lublinie
Udział w konferencji rad rodziców, wręczenie stypendium zdolnemu uczniowi oraz spotkanie z rodzicami, nauczycielami, dyrektorami i samorządowcami – to główne punkty środowej wizyty szefowej MEN w Lublinie.

Minister Anna Zalewska, wizytę w województwie lubelskim rozpoczęła od udziału w Lubelskiej Regionalnej Konferencji Rad Rodziców. Głównym tematem dyskusji z rodzicami, wychowawcami i pedagogami były przygotowane przez MEN zmiany w systemie oświaty. Podczas spotkania w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim rozmawiano także o roli rodziców w szkole oraz ich udziale w tworzeniu i realizacji programu wychowawczego szkoły.

– Dobra szkoła ma być wszędzie – zarówno na wsi, jak i w wielkim mieście. To jest przede wszystkim wyzwanie cywilizacyjne. Każdy uczeń, bez względu na to skąd pochodzi zasługuje na dobrą szkołę i dobrego nauczyciela – powiedziała Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.

Szefowa MEN podkreśliła, że reforma edukacji jest dokładnie zaplanowana, a koszty wprowadzanych zmian dokładnie obliczone. Przypomniała, że poziom finansowania oświaty przewidziany na rok 2017 jest wystarczający, aby pokryć ewentualne wydatki związane z dostosowaniem szkół do nowego ustroju.

– Lublin na reformie zyska kilkanaście milionów złotych dzięki objęciu dzieci 6-letnich w wychowaniu przedszkolnym subwencją oświatową. Będą również potrzebne dodatkowe miejsca pracy – podkreśliła szefowa MEN.

W trakcie środowej wizyty na Lubelszczyźnie minister edukacji odwiedziła Szkołę Podstawową nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie. Tam spotkała się z uczniami, nauczycielami i przedstawicielem rady rodziców. Wręczyła również stypendium Ministra Edukacji Narodowej dla wybitnie uzdolnionego ucznia tej szkoły, 9-letniego Kamila Wrońskiego.

– Czytałam o twoich dokonaniach w gazetach. Nie wyobrażałam sobie, by nie móc uścisnąć ci dłoni i nie poznać cię osobiście – powiedziała Minister Anna Zalewska zwracając się bezpośrednio do Kamila.

Kamil Wroński jest uczniem szczególnie uzdolnionym. Realizuje indywidualny tok nauki. Obecnie uczy się w klasie IV, ale chodzi także na lekcje z klasą V. W październiku rozpoczął naukę na Politechnice Lubelskiej jako najmłodszy student. Tam, wspólnie ze swoimi starszymi kolegami z wydziału mechatroniki uczęszcza na zajęcia m.in. z matematyki i informatyki. Kamil realizuje także z sukcesami wymagane projekty oraz uzyskuje zaliczenia z elektrotechniki, mechatroniki, projektowania CAD, fizyki czy napędów elektrycznych. Jego prace projektowe zostały wyróżnione na Międzynarodowych Targach Elektronicznych w Bielsku-Białej i w Ogólnopolskim Konkursie Elektronicznym.

W swoim przemówieniu szefowa MEN zwróciła uwagę na kwestie edukacji dzieci o wybitnych uzdolnieniach, zapowiadając jednocześnie konsultacje z rodzicami takich dzieci. Mają one dotyczyć m.in. ulepszenia mechanizmów wspierania tych dzieci w systemie edukacji.

– Musimy sprawdzić, czy ten system, który obecnie funkcjonuje jest właściwy. Musimy ustalić, jakiego wsparcia potrzebują rodzice dziecka uzdolnionego, a jakiego wsparcia oczekuje sam utalentowany uczeń – dodała minister Anna Zalewska.

Minister edukacji wyraziła również wdzięczność rodzicom, nauczycielom, dyrekcji szkoły, władzom Politechniki Lubelskiej, Kuratorowi Oświaty za to, że wspólnie szukali możliwości wsparcia Kamila.

Na zakończenie środowej wizyty w Lublinie, minister Anna Zalewska spotkała się na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z JM Rektorem ks. profesorem Antonim Dębińskim. W gmachu uczelni odbyło się także spotkanie z dyrektorami lubelskich szkół, przedstawicielami samorządu miasta Lublina oraz reprezentacją uczelnianego Klubu Myśli Społeczno-Politycznej „Vademecum”.

Data dodania artykułu: 2016-11-28
Autor artykułu: mat. prasowe MEN
stat4u