SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Współpraca z Japonią
Wspólne projekty badawcze to cel porozumienia między olsztyńskimi instytucjami naukowymi oraz uniwersytetem w Obihiro.

Projekty badawcze, wymiana naukowców i studentów, organizacja szkoleń i seminariów - to tylko niektóre z założeń trójstronnej współpracy pomiędzy Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim a Uniwersytetem Rolniczym i Medycyny Weterynaryjnej w Obihiro (Japonia).

Założenia wspólnych działań omówione zostały podczas wizyty jaką olsztyńska delegacja złożyła przedstawicielom japońskiej uczelni.

- Reprezentanci Olsztyna - z-ca dyrektora IRZiBŻ ds. naukowych, prof. Dariusz Skarżyński oraz prorektor ds. nauki UWM, prof. Jerzy Jaroszewski - odwiedzili najważniejsze jednostki naukowo-organizacyjne tamtejszego uniwersytetu. Odbyli również szereg rozmów z władzami i naukowcami - mówi specjalista ds. promocji i marketingu, Iwona Kieda. - W trakcie spotkań zaprezentowali także ofertę naukowo-badawczą olsztyńskiego Instytutu PAN.

Rewizyta partnerów z Obihiro oraz podpisanie umowy o współpracę odbędzie się w pierwszym kwartale 2017 roku.

Data dodania artykułu: 2016-11-30
Autor artykułu: UM Olsztyn
stat4u