SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Podkarpackie będzie współpracować z Obwodem Lwowskim
Nawiązanie wzajemnie korzystnej współpracy dla zapewnienia właściwego stanu technicznego dróg, dostępności komunikacyjnej w regionie transgranicznym oraz bezpieczeństwa ruchu po obu stronach granicy – to główne założenia listu intencyjnego podpisanego we Lwowie 24 listopada br.

W obecności marszałka Władysława Ortyla i wojewody podkarpackiego Ewy Leniart podpisy pod „Listem intencyjnym w sprawie współpracy pomiędzy Służbą Dróg w Obwodzie Lwowskim a Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich” złożyli szefowie obu instytucji: Ruslan Kandybor i Piotr Miąso.

Obie strony porozumienia deklarują w nim gotowość do podjęcia współpracy dla realizacji wspólnych projektów oraz inicjatyw transgranicznych, zwłaszcza tych dostępnych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

To ważne porozumienie i mam nadzieję, że nasze regiony będą współpracować przy realizacji wielu korzystnych dla obu stron projektów i inwestycji – powiedział po podpisaniu porozumienia marszałek Władysław Ortyl. Obu stronom szczególnie zależy na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa-Oleszyce-Granica państwa na odcinku Lubaczów – Basznia Górna oraz na odcinku Basznia Górna - Horyniec Zdrój. Podkarpackie i Obwód Lwowski chcą między innymi dzięki temu działaniu poprawić dostępność terenów przygranicznych w obu regionach.

Data dodania artykułu: 2016-11-30
Autor artykułu: UMWP /Aleksandra Gorzelak -Nieduży
stat4u