SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,"Dobra szkoła": spotkanie z samorządami w Siedlcach
Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki oraz Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty spotkali się z samorządowcami z regionu siedleckiego. Podczas konferencji w Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach omówiono planowane zmiany, które wprowadzi reforma edukacji. W ramach cyklu konsultacji z samorządowcami odbyło się już spotkanie w Płońsku, kolejne planowane są w Radomiu, Ostrołęce i Warszawie.

Reforma systemu oświaty jest niezbędna do tego, by dostosować ofertę edukacyjną do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz podnieść poziom kształcenia młodych Polaków. Młodzi ludzie muszą mieć zapewnioną możliwość wyboru szkół i profilów kształcenia odpowiadających ich zainteresowaniom oraz predyspozycjom. To w dużej mierze zwiększa szanse osób kończących edukację na znalezienie oczekiwanej pracy. Zaproponowane zmiany w systemie edukacji od początku prac nad projektem ustawy są konsultowane z nauczycielami, rodzicami i samorządowcami. Reforma ma służyć uczniom oraz społeczeństwu i gospodarce w perspektywie wieloletniej - powiedział Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki.

Ministerstwo Edukacji uruchomiło stronę internetową dedykowaną reformie edukacji - www.reformaedukacji.men.gov.pl. Zarówno rodzice, nauczyciele oraz samorządowcy znajdą na niej odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące reformy. Mazowiecki Urząd Wojewódzki zaplanował pięć spotkań z samorządowcami dotyczących reformy systemu edukacji. Konsultacje w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Płońsku są pierwsze. Kolejne odbędą się na terenie delegatur Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w Warszawie. Wezmą w nich udział Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki, Artur Standowicz, Wicewojewoda Mazowiecki oraz Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty.

W październiku Kuratorium Oświaty w Warszawie zorganizowało sześć spotkań z dyrektorami samodzielnych gimnazjów, w tym z rejonu Płocka i Ciechanowa. Łącznie uczestniczyło w nich ponad 300 dyrektorów. W listopadzie przedstawiciele kuratorium spotykają się także z nauczycielami samodzielnych gimnazjów rejonu płockiego i ciechanowskiego. Ponadto zaplanowano 74 spotkania informacyjne z dyrektorami, nauczycielami i rodzicami w całym województwie mazowieckim. Konsultacje te rozpoczęły się 18 listopada i potrwają do 16 grudnia. Kuratorium uruchomiło także punkty konsultacyjne dla gmin i powiatów. Samorządowcy z rejonu płockiego mogą skontaktować się z pracownikami kuratorium drogą mailową dobraszkola.plock@kuratorium.waw.pl lub telefonicznie (24) 262 64 50, a z rejonu Ciechanowa pod adresem dobraszkola.ciechanow@kuratorium.waw.pl lub numerem telefonu (23) 672 44 71.

Chcemy dotrzeć z informacją o założeniach reformy edukacji do jak największej liczby zainteresowanych osób. Dlatego spotkania odbywają się także w poszczególnych powiatach, gdyż tam możemy pomagać w rozwiązywaniu lokalnych problemów. Będziemy odpowiadać również na indywidualne zaproszenia szkół i samorządów – powiedziała Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty.

Data dodania artykułu: 2016-12-01
Autor artykułu: Mazowiecki UW
stat4u