SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Pierwsza na Podkarpaciu obrona doktorska z nauk o mediach
W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej przygotowanej na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. Była to pierwsza obrona doktorska z nauk o mediach na uczelni niepublicznej w Polsce, i jednocześnie pierwsza w historii rzeszowskiej WSIiZ.

1 grudnia br. w Sali Senatu doktorantka mgr Zofia Sawicka, w obecności promotora prof. dr. hab. Janusza Adamowskiego, dwóch recenzentów i Komisji Doktorskiej oraz licznie zgromadzonej publiczności, obroniła pracę pt. „Wpływ nowych mediów na przemiany polityczne wybranych państw Bliskiego Wschodu na przykładzie Arabskiej Wiosny.” Nowa Pani doktor jest długoletnim pracownikiem Instytutu Badań nad Cywilizacjami WSIiZ i m.in. jako jedyna w Polsce analizuje media społecznościowe w języku arabskim.

- Jest to niezwykłe wydarzenie w historii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ponieważ była to pierwsza publiczna obrona doktorska w murach WSIiZ, ale również pierwsza obrona doktorska z nauk o mediach na uczelni niepublicznej w Polsce. - podkreśla Dominik Łazarz z Biura Prasowego WSIiZ

- Nauki o mediach to młoda, bardzo dynamicznie rozwijająca się dyscyplina naukowa, charakteryzująca się niezwykłą interdyscyplinarnością i szerokimi możliwościami praktycznego zastosowania wyników badań naukowych - informuje prof. Sławomir Gawroński, Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych WSIiZ. Zaznacza, że żyjąc w dobie społeczeństwa informacyjnego i silnie zmediatyzowanej rzeczywistości coraz trudniej jest wskazać obszary społecznej aktywności, w których nie występują związki z zarządzaniem informacją, mediami masowymi, w tym zwłaszcza społecznościowymi.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jako jedyna uczelnia niepubliczna i jedna z czterech w Polsce posiada uprawnienia do nadawania tytułu doktora nauk o mediach. Uczelnia dysponuje kadrą wybitnych specjalistów z tematyki mediów i nowych mediów. Wśród kadry naukowej na studiach doktoranckich z nauk o mediach są m.in.: prof. Tomasz Goban-Klas, prof. Krzysztof Gajdka, prof. Aleksander Hall, prof. Sławomir Gawroński oraz prof. Jan Woleński, czy też prof. Piotr Kłodkowski.

Data dodania artykułu: 2016-12-01
Autor artykułu: Dominik Łazarz
stat4u