SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Prof. Nazarko w Radzie NCBR
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin 30 powołał prof. Joanicjusza Nazarko na członka Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na lata 2016-2020.

Rada NCBR jest ciałem doradczym i opiniotwórczym. Wypowiada się m.in. w sprawach proponowanych zadań badawczych i warunków konkursów. Ma decydujący głos w zakresie ustanawiania składu zespołów ekspertów i rozporządzania majątkiem Centrum. Opiniuje również roczny plan finansowy oraz plan działalności Centrum.

W skład Rady wchodzi 30 osób (10 wskazanych przez środowiska naukowe, 10 wskazanych przez środowiska społeczno-gospodarcze i finansowe oraz 10 przedstawicieli administracji państwowej). Kadencja Rady trwa 4 lata, przy czym co 2 lata następuje wymiana połowy jej składu. Pierwsze posiedzenie Rady NCBR w nowym składzie osobowym odbędzie się 21 grudnia 2016 r.

Prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko jest długoletnim pracownikiem naukowym Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej. W 1998 roku otrzymał tytuł profesora nauk technicznych, a w 2015 roku tytuł profesora nauk ekonomicznych. Był Dziekanem Wydziału Zarządzania i Rektorem PB. Teraz kieruje Międzynarodowym Chińskim i Środkowo-Wschodnioeuropejskim Instytutem Logistyki i Nauki o Usługach, który założyły wspólnie Politechnika Białostocka i Zhejiang University Ningbo Institute of Technology w Chinach.

Data dodania artykułu: 2016-12-05
Autor artykułu: mat. prasowe PB
stat4u